Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.4. Synkrone metastaser

Hos pasienter med endetarmskreft og synkrone metastaser, gjøres en individuell vurdering av behandlingsplan i MDT møtet. En bør tilstrebe best mulig behandling av primærtumor og av metastasene i et komprimert pasientforløp.

Ved resektable metastaser bør en vurdere kjemoterapi før/etter metastasekirurgi, og for primærtumor bør en vurdere behov for strålebehandling, fortrinnsvis som 5 Gy x 5 eller alternativt CRT (Mariathasan et al., 2021; van Dijk et al., 2013; van Gijn et al., 2015).

 

Siste faglige endring: 20. desember 2023