Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.3. Behandling av pasienter med høy alder og/eller redusert funksjonsevne

Hos disse pasienter kan kort strålebehandling med 5 Gy x 5 og kirurgi etter 8–10 uker være et alternativ (Hatfield et al., 2009; Radu, Berglund, Pahlman, & Glimelius, 2008). Ved potensielt resektabel tumor hvor kirurgi kan bli aktuelt, vil man ved planlegging av kort strålebehandling definere clinical target volume (CTV) på samme måte som ved ordinær strålebehandling (50 Gy). Den akutte toksisiteten er generelt lav, men sene tilfeller av alvorlig diare kan inntreffe. Innskrenkning av for eksempel øvre og fremre feltgrense kan vurderes ved høy alder, redusert allmenntilstand eller andre risikofaktorer (Radu et al., 2008).

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022