Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 19.2Kunnskapsbasert prosess

Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være utarbeidet etter en metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og tilgjengelig dokumentasjon, brukermedvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, implementering og oppdatering.

Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til prosess, metode og transparens som er det nivå Helsedirektoratet og andre liknende organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger.

Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for kreftbehandling å bygge på det arbeidet faggruppene tilsluttet Onkologisk Forum i en årrekke hadde gjort med å lage behandlingsveiledere.

I de første utgavene av dette nasjonale handlingsprogrammet samarbeidet Helsedirektoratet, arbeidsgruppen og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten på følgende måte for å sikre en god håndtering av kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene:

I en tidlig fase av arbeidet avklarte arbeidsgruppen og direktoratet hva retningslinjene skulle omfatte når det gjelder diagnostikk, behandling og oppfølging.

Kunnskapssenteret (senere Folkehelseinstituttet) har i samarbeid med arbeidsgruppen gjennomgått de faglige anbefalinger med hensyn til metode og hvilket kunnskapsgrunnlag de er basert på.

Arbeidsgruppen vurderte i samarbeid med Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret om det var behov for utredning av kunnskapsgrunnlaget for enkelte problemstillinger.

Kunnskapssenteret identifiserte og formidlet kunnskapsbaserte internasjonale retningslinjer og systematiske oversikter til arbeidsgruppen, ved søk på følgende nettsteder:

Søk etter retningslinjer:

Guidelines international network: http://www.g-i-n.net/ 
NICE, UK: https://www.nice.org.uk/ 
SIGN, Scotland: http://www.sign.ac.uk/ 
AHRQ, US: http://www.guideline.gov/ 
Cancer care Ontario: http://www.cancercare.on.ca/ 

Søk etter systematiske oversikter:

CRD-databasene: http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/ 
Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html 

Det ble gjort litteratursøk etter primærstudier i PubMed og Medline. Kunnskapssenteret støttet faggruppen når det gjaldt gradering av kunnskapsgrunnlaget.

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022