Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.1. Bakgrunn

Mange onkologiske faggrupper la i en årrekke ned et betydelig arbeid for å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre relevante myndigheter. De nasjonale handlingsprogrammene representerer en videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinje for diagnostikk, behandling og oppfølging av tykk- og endetarmskreft ble utarbeidet første gang i 2010 av en arbeidsgruppe med representanter for alle de regionale helseforetakene, og i samarbeid med Helsedirektoratet.  Oppdateringen desember 2023 er den tiende revisjonen. Helsedirektoratet takker arbeidsgruppene for stor innsats i utarbeidelsen av handlingsprogrammet. (Se nedenfor for oversikt over deltagere)

Siste faglige endring: 20. desember 2023