Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.3. Gradering av kunnskapsgrunnlaget

Ved utarbeiding av nasjonale retningslinjer stilles det krav om at all relevant kunnskap på området hentes frem, beskrives og vurderes på en systematisk og åpen måte.

I retningslinjen er det benyttet følgende graderingsmodell for å vise hvilket vitenskapelig grunnlag kunnskapen er basert på:

Studietype

Evidensnivå

Gradering av evidensnivå

(Evidensgrad)

Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og meta-analyser av randomiserte kontrollerte studier.

Nivå 1a

A

Kunnskap som bygger på minst én randomisert kontrollert studie

Nivå 1b

Kunnskap som bygger på minst én godt utformet kontrollert studie uten randomisering

Nivå 2a

B

Kunnskap som bygger på minst én annen godt utformet kvasi-eksperimentell studie uten randomisering

Nivå 2b

Kunnskap som bygger på godt utformede, ikke eksperimentelle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og case-studier

Nivå 3

C

Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra eksperter, komitéer og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter

Nivå 4

D

I disse retningslinjene er graderingen av anbefalingene kun basert på hvilket kunnskapsnivå (evidensnivå) som ligger bak den enkelte anbefaling.

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022