Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.5. Arbeidsgruppe ved utarbeidelse av åttende oppdatering av handlingsprogrammet (niende utgave av handlingsprogrammet, utgitt 2022)

Arbeidsgruppe

Tabellen viser ansvarsfordeling i kapitlene. I denne utgaven er det 2, 6, 11 og 13.1 og 14 som har hatt størst revisjon og oppdateringer.

Ansvarlig for revisjon av kapitelene

Kapittel i handlings­programmet

Redaksjonskomiteen

 • Hartwig Kørner(leder), Stavanger universitetssjukehus
 • Morten Brændengen, Diakonhjemmet sykehus
 • Kristin Oterholt Knudsen, Kreftregisteret

1   Innledning

 • Inger Kristin Larsen, Kreftregisteret
 • Stein Aaserud, Kreftregisteret

2   Epidemiologi

 • Helsedirektoratet

3   Forløpstider

 • Karin Frydenberg
 • Knut Arne Wensaas

4   Fastlegens arbeid og ansvar ved tykk- og endetarmskreft

 • Øyvind Holme, Sørlandet sykehus
 • Astrid Stormorken, Oslo universitetssykehus
  (faglig ressursperson)
 • Gruppe for arvelig kreft i Helsedirektoratet

5   Arvelig tykk- og endetarmskreft

 • Øyvind Holme, Sørlandet sykehus
 • Arne Færden, Akershus universitetssykehus
 • Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

6   Polypper i tykk- og endetarm og dysplasi ved ulcerøs kolitt

 • Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord Norge
 • Øyvind Holme, Sørlandet sykehus
 • Cornelia Rösler, Haukeland universitetssykehus

7   Diagnostikk og utredning

 • Maria Gaard, Oslo universitetssykehus
 • Kenneth Thorsen, Stavanger universitetssjukehus
  (faglig ressursperson)

8   Perioperativ behandling ved kirurgi for tykk- og endetarmskreft

 • Stig Norderval, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Thomas Moger, Sykehuset Innlandet
 • Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus
 • Magnar Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge (adjuvant behandling)
 • Ole Sjo, Oslo universitetssykehus (faglig ressursperson)

9   Tykktarmskreft uten metastaser

 • Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus
 • Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus
 • Arne Færden, Akershus universitetssykehus

10 Kirurgisk behandling av endetarmskreft uten metastaser

 • Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus
 • Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus
 • Stein Larsen, Oslo universitetssykehus
 • Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus
 • Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus
 • Christine Undseth, Oslo universitetssykehus
  (faglig ressursperson)

11 Onkologisk behandling av endetarmskreft

 • Arne Wibe, St. Olavs hospital.
 • Stein Larsen, Oslo universitetssykehus

12 Behandling av lokalt residiv av endetarmskreft

 • Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus
 • Stein Larsen, Oslo universitetssykehus
 • Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus
 • Kristoffer Lassen (NGICG-HPB), Oslo universitetssykehus

13 Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser

 • Eva Hofsli, St. Olavs hospital
 • Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus
 • Magnar Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus
 • Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus

14 Behandling av ikke-kurable metastaser

 • Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus
 • Magnar Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

15 Palliativ behandling

 • Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus

16 Systematisk oppfølging etter avsluttet kurativ behandling for tykk- og endetarmskreft

 • Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

17 Patologi

 • Marianne Guren, Oslo universitetssykehus
 • Svein Dueland, Oslo universitetssykehus
  (faglig ressursperson)
 • Tormod Guren, Oslo universitetssykehus
  (faglig ressursperson)
 • Stein Larsen, Oslo universitetssykehus

18 Eksperimentell behandling

 

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022