Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.5. Omfang og avgrensning

 • Dette nasjonale handlingsprogrammet omtaler kun kreft i tykktarm og endetarm av typen adenokarsinomer. Disse utgår fra slimproduserende celler i slimhinnen i tarmen. Disse utgjør mer enn 98% av alle kreftsvulster i tykktarm og endetarm.
 • Andre sjeldne typer er ikke omtalt. Disse omfatter:
  • lymfomer som utgår fra lymfevev i tarmveggen
  • GIST (Gastrointestinal stromal tumor) som utgår fra bindevev i tarmveggen
  • NET og NEC som utgår fra nevroendokrine celler i tarmveggen
  • melanomer som utgår fra pigmentceller i tarmveggen
   Utredning, behandling og oppfølging av disse krefttypene er beskrevet i andre nasjonale handlingsprogrammer.
 • I denne oppdateringen er disse kapitlene som er revidert og oppdatert:
  • Behandling av tykktarmskreft uten metastaser (9)
  • Kirurgisk behandling av endetarmskreft uten fjernmetastaser (10)
  • Onkologisk behandling av endetarmskreft (11)
  • Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser (13)
  • Behandling av ikke-kurable metastaser (14)
  • Patologi (17)
  • Metode og prosess (19)
 • Det har ikke vært brukerrepresentanter med i arbeidsgruppene. Norilco og Kreftforeningen legger ned et betydelig arbeide for brukergruppene for denne kreftsykdommen.

 

Siste faglige endring: 20. desember 2023