Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.10. Arbeidsform og deltakere

Handlingsprogrammet revideres av arbeidsgrupper oppnevnt av Helsedirektoratet. Representantene i gruppen er utnevnt av de regionale helseforetakene. Etter Helsedirektoratets bearbeidelse og gjennomgang av utkast til handlingsprogram, blir handlingsprogrammet publisert på Helsedirektoratets nettside: Kreft - Helsedirektoratet

Handlingsprogrammet ble publisert desember 2023 i revidert utgave.

Arbeidet er ledet av Arne Wibe, St. Olavs hospital, Overlege, Spesialist i Gastroenterologisk Kirurgi

Deltakere

Kapittel

Ansvarlig

Deltagere i arbeidsgruppene

1 Innledning

Arne Wibe

 

2  Epidemiologi

Inger Kristin Larsen Kreftregisteret
Seksjonsleder
MSc. PhD.

 

3  Pakkeforløp

Helsedirektoratet

 

4  Fastlegens arbeid og ansvar ved tykk- og endetarmskreft

Karin Frydenberg
Fastlege
Spesialist i allmennmedisin

Knut Arne Wensaas
Fastlege
Spesialist i Allmennmedisin

5  Arvelig tykk- og endetarmskreft

Øyvind Holme
Sørlandet sykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologi

Astrid Stormorken
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Medisinsk genetikk

 

Gruppe for arvelig kreft i Helsedirektoratet

6  Polypper i tykk- og endetarm og dysplasi ved ulcerøs kolitt

Øyvind Holme
Sørlandet sykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologi

Arne Færden
Akershus universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi

 

Sonja Eriksson Steigen Universitetssykehuset i Nord-Norge
Overlege
Spesialist i Patologi

7  Diagnostikk og utredning

Stig Norderval Universitetssykehuset i Nord-Norge
Seksjonsoverlege
Spesialist i Gastroenterologisk Kirurgi

Øyvind Holme
Sørlandet sykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologi

 

Cornelia Rösler
Haukeland universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Radiologi

8  Perioperativ behandling ved kirurgi for tykk- og endetarmskreft

Maria Gaard
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk Kirurgi

Kenneth Thorsen
Stavanger universitetssjukehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi

9  Kirurgisk behandling av tykktarmskreft uten metastaser

Thomas Andre Waksvik Moger
Sykehuset Innlandet
Seksjonsoverlege
Spesialist i Gastroenterologisk Kirurgi

Maria Gaard
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk Kirurgi

 

Frank Pfeffer
Haukeland universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi

 

Hartwig Kørner
Stavanger universitetssjukehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi

 

Knut Magne Augestad
Akershus universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi

10  Kirurgisk behandling av endetarmskreft uten metastaser

Tor Eivind Bernstein
St. Olavs hospital
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk Kirurgi

Stig Norderval
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Seksjonsoverlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi
 

Stein Larsen
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi

11  Onkologisk behandling av endetarmskreft

Morten Brændengen
Diakonhjemmet Sykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

Magnar Johansen
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Overlege
Spesialist i Onkologi


Eva Hofsli
St. Olavs hospital
Overlege
Spesialist i Onkologi
 

Jørgen Smeby
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi
 

Anne Hansen Ree
Akershus universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

12  Behandling av lokalt residiv av endetarmskreft

Arne Wibe
St. Olavs hospital
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk Kirurgi

Stein Larsen
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi

13  Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser

Halfdan Sørbye
Haukeland universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

Kristoffer Lassen
Oslo universitetssykehus
Seksjonsoverlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi

 

Kristine Øverås Aasebø
Haukeland universitetssykehus
Lege

 

Inger Marie Løes
Haukeland universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Morten Brændengen
Diakonhjemmet Sykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Eva Hofsli
St. Olavs hospital
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Marianne Grønlie Guren
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Jørgen Smeby
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

14  Behandling av ikke-kurable metastaser

Halfdan Sørbye
Haukeland universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Eva Hofsli
St. Olavs hospital
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Morten Brændengen
Diakonhjemmet Sykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Marianne Grønlie Guren
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Jørgen Smeby
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Magnar Johansen
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Overlege
Spesialist i Onkologi

15  Palliativ behandling

Hartwig Kørner
Stavanger universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk Kirurgi

Magnar Johansen
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Overlege
Spesialist i Onkologi

16  Systematisk oppfølging etter avsluttet kurativ behandling for tykk- og endetarmskreft

Hartwig Kørner
Stavanger universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk Kirurgi

 

17  Patologi

Sonja Eriksson Steigen

Universitetssykehuset i Nord-Norge
Overlege
Spesialist i Patologi

 

18  Utprøvende behandling

Marianne Grønlie Guren
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Svein Dueland
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi
 

Tormod Guren
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Onkologi

 

Stein Larsen
Oslo universitetssykehus
Overlege
Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi

Prosess og metode

Helsedirektoratet

 

Kontaktperson i Helsedirektoratet er Hege Wang (seniorrådgiver), avd. spesialisthelsetjenester

Fagansvarlig på kreftområdet er Sissi Espetvedt (spesialrådgiver): sissi.leyell.espetvedt@helsedir.no

Siste faglige endring: 20. desember 2023