Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.2. Kunnskapsbasert prosess

Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være utarbeidet etter en metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og tilgjengelig dokumentasjon, brukermedvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, implementering og oppdatering.

Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til prosess, metode og transparens som er det nivå Helsedirektoratet og andre internasjonale organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger.

Helsedirektoratet ønsker i arbeidet med nasjonale retningslinjer for kreftbehandling å bygge på det arbeid onkologiske faggrupper i en årrekke har gjort med å lage behandlingsveiledere/ handlingsprogram.

I dette Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av barnekreft har faggruppen i hovedsak vektlagt internasjonalt aksepterte behandlings- og forskningsprotokoller som grunnlag for behandlingsanbefalinger og litteraturbakgrunn. Dette aksepteres fordi nevnte protokoller utarbeides på en måte som tilsvarer den kunnskapsbaserte prosessen som man ønsker skal ligge til grunn for et handlingsprogram.

Siste faglige endring: 26. mai 2020