Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.3. Gradering av kunnskapsgrunnlaget

Ved utarbeiding av nasjonale retningslinjer stilles det krav om at all relevant kunnskap på området hentes frem, beskrives og vurderes på en systematisk og åpen måte. I dette handlingsprogrammet har man ikke funnet dette hensiktsmessig da det har vært mer naturlig til å referere til de ulike protokoller. Der finnes oppsummering og henvisninger til all sentral litteratur.

I disse retningslinjene har man derfor kun i noen grad benyttet seg av følgende graderingsmodell for å vise hvilket vitenskapelig grunnlag kunnskapen er basert på.

Graderingsmodell

Studietype

Gradering av evidensnivå

Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og meta-analyser av randomiserte kontrollerte studier.

Kunnskap som bygger på minst én randomisert kontrollert studie

A

Kunnskap som bygger på minst én godt utformet kontrollert studie uten randomisering

Kunnskap som bygger på minst én annen godt utformet kvasi-eksperimentell studie uten randomisering

B

Kunnskap som bygger på godt utformede ikke eksperimentelle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og case studier

C

Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra eksperter, komiteer og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter

D

Siste faglige endring: 26. mai 2020