Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.2. Fysiske seneffekter

Tabell 2 viser gradering av risiko for somatiske seneffekter knyttet til forskjellige behandlingsformer (Kreftoverlevere: ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv, 2009; Wallace et al., 2001).

Tabell 2: Risiko for utvikling av somatiske seneffekter ut i fra behandlingsform

Nivå 1: Liten risiko

Kun kirurgisk behandling.

Kjemoterapi inkluderte ikke: alkylerende stoffer, anthracycliner, bleomycin eller epipodophyllotoxin.

Nivå 2: Moderat risiko

Lave eller moderate doser alkylerende stoffer, anthracycliner, bleomycin eller epipodophyllotoxin.

Lave doser av strålebehandling på hjernen.

Nivå 3:Høy risiko

All annen strålebehandling Høye doser alkylerende stoffer, anthracycliner, bleomycin eller epipodophyllotoxin.

Stamcelle-transplantasjon.

(Tabell innhentet fra Wallace et al. BMJ 2001 (Wallace et al., 2001) og «Kreftoverlevere: ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv» (Kreftoverlevere: ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv, 2009) med tillatelse fra forlag)

Tabell 3 presenterer en summarisk opplisting av mulige seneffekter på forskjellige organsystemer (Dickerman, 2007; Late effects of childhood cancer, 2004), ut i fra organskader, tidligere behandling og andre risikofaktorer, og hvilke tiltak er ønskelige for forebygging og behandling av disse seneffektene.

Tabell 3

Organ

Organskader

Seneffekter

Risikofaktorer i form av behandling

Andre risikofaktorer

Tiltak

Sentralnerve­systemet

Reduksjon av hvit substans med forkalkninger og tynnere nettverk av kar og nerveceller

 • Konsentrasjonsvansker
 • Nedsatt kort- og langtidshukommelse
 • Lærevansker (spesielt for matematikk)
 • Nedsatt visuell-motorisk funksjon som kan ramme skrive- og tegneferdigheter
 • Treghet i praktiske oppgaver og i sosialt samspill
 • Behandling for svulst i nervesystemet med kirurgi, strålebehandling og/eller cellegift
 • Behandling for akutt leukemi med intratekal cellegift og/eller strålebehandling
 • Helkroppsbestråling før benmargstransplantasj on
 • Ung alder ved behandling (<4 år)
 • Hunkjønn
 • Tumortype og beliggenhet
 • Høye stråledoser
 • Nevropsykologisk kartlegging før og etter behandling for alle som skal ha strålebehandling
 • Pedagogiske hjelpetiltak på skolen, som utvidet arbeidstid, skriftlige instruksjoner eller mer omfattende tiltak som en-til-en undervisning
 • Årlig vurdering av skoleprestasjoner

Hormonsystemet

Kreftsykdommen og/eller behandlingen kan påvirke det endokrine organet direkte eller via de overordnete styrende organer

 1. Veksthormonmangel kan føre til veksthemming, redusert bentetthet, konsentrasjons­vansker og metaboliske forstyrrelser
 2. Stoffskiftehormonmangel kan føre til tretthet, sekundær­vekt­økning og dårlig tilvekst. Sekundær kreft i kjertelen kan også forekomme.
 3. Andre hormoner (ACTH, ADH, prolaktin, oxytocin) er lite følsomme for skade fra stråle-/eller cellegiftbehand­ling. ADH-mangel kan føre til diabetes insipidus.
 • Bestråling av hjernen
 • Bestråling av området rundt skjoldbruskkjertelen
 • Skade på hypofysen etter operasjon
 • Doserelatert effekt
 • Ung alder
 • Kjertelen kan påvirkes selv om den er i utkanten av strålefeltet f.eks ved stråling mot kraniet eller halskjertler
 • Daglige injeksjoner med veksthormon
 • Årlige blodprøver hos risikogrupper anbefales. Hypothyreose kan behandles med tilførsel av thyroideahormon
 • Behandling i form av væskereduksjon eller antidiuretika (Desmopressin) kan bli nødvendig

Pubertet og fertilitet

Jenter:

 • Skade på eggstokker, spesielt postpubertalt
 • Skade på slimhinner eller muskelceller i livmor
 • Skade på brystkjertelsanlegget
 • Skade på overordnet hormonproduksjon i hjernen

 

 • Tap av follikler med for tidlig overgangsalder
 • Problemer under svangerskap med intra-uterin veksthem­ming eller spontanabort
 • Redusert evne til å svare på stimulering fra kjønnshormoner
 • Dårligere hormonproduksjon i eggstokkene

 

 • Lave stråledoser mot ryggrad eller buk, alkylerende cellegift
 • Strålebehandling med livmor inkludert i strålefeltet
 • Strålebehandling mot brystkassen
 • Strålebehandling mot hjernen, spesielt hypofysen

 

 • Store stråledoser kan hindre normal pubertet, lavere doser kan føre til for tidlig pubertet

 

 • Begrense strålefelt og stråledoser
 • Informere kvinner om mulig forkortet fertil periode
 • Preservasjon av ovarievev

 

Gutter:

 • Skade på sædprodu­serende celler i testis
 • Skade på Leydig celler
 • Skade på overordnet hormonproduksjon i hjernen

 

 • Redusert fertilitet
 • Redusert testosteron produksjon med forsinket pubertetsutvikling
 • Redusert sædproduksjon

 

 • Bestråling av testis, alkylerende cellegift
 • Høye stråledoser mot testis
 • Strålebehandling mot hjernen, spesielt hypofysen

 

 • Høye stråledoser kan gi varige skader

 

 • Begrense strålefelt og stråledoser

Hjerte- og karsystemet

 • Tap eller skade av muskelceller i hjertet kan føre til fortynning av kammervegg
 • Forandringer kan fore­komme i hjertens blod­kar, hjerteklaffer og i perikard
 • Kardiomyopati og dårligere sammentrekningsevne
 • Økt risiko for uregelmessig hjerte-aksjon, væske i perikard og
 • Sykdommer i hjerteklaffer
 • Antracykliner
 • Strålebehandling mot thorax
 • Ung alder (< 4 år)
 • Total dose antra-cykliner > 300 mg/m2
 • Hunkjønn
 • Trisomi 21
 • Symptomer kan forekomme mange år etter avsluttet behandling eller ved spesielle belastninger som graviditet, krevende idrettsøvelser eller infeksjoner
 • Begrense doser av hjertetoksisk cellegift og bestråling
 • Regelmessige hjerteundersøkelser (ultralyd) under og etter behandling
 • Regelmessig måling av blodtrykk og lipider i blodet
 • Oppfordre til sunn livsstil

Urinveier

 • Skade på nyretubuli og nyreglomeruli som kan føre til kronisk nyre-betennelse og/eller svekket nyrefunksjon
 • Betennelse og fibrose i urinblæren
 • Høyt blodtrykk
 • Veksthemming
 • Benskjørhet
 • Blødende betennelse
 • Urinlekkasje eller hyppig urinlating
 • Visse typer cellegift (cisplatin, ifosfamid)
 • I mindre grad strålebehandling, kirurgi eller immunbehandling
 • Alkylerende cellegift
 • Strålebehandling mot blæren

 

 • Regelmessig måling av nyrefunksjon og blodtrykk
 • Avstå fra bruk av nyretoksiske medikamenter (f.eks antibiotika)

Mage-tarm-systemet

 • Forsnevringer
 • Arr
 • Absorbsjonssvikt
 • Kroniske sårdannelser
 • Magesmerter
 • Forstoppelse
 • Ernæringsprobleme r
 • Strålebehandling mot abdomen
 • Seneffekter hos barn er relativt sjeldne men ernæringsproblem er kan være alvorlige hos barn i vekst
 • Oppfølging hos spesialist og ernæringsfysiolog

Muskel-skjelett-systemet

 • Skade på epifyser i vekst
 • Avaskulær nekrose, osteoporose og/eller muskelsvinn
 • Indirekte effekt via skade på nyrefunksjonen med tap av kalsium og fosfat
 • Vekstforstyrrelser f.eks ulik benlengde eller scoliose
 • Økt risk for brudd
 • Sekundære svulster i området
 • Redusert bentetthet
 • Strålebehandling i moderate doser
 • Strålebehandling
 • Noen typer cellegift f.eks steroider og metotreksat
 • Strålebehandling i høye doser
 • Nyreskadende cellegift (se over)
 • Ung alder (4–5 år)
 • Hunkjønn
 • Høye stråledoser
 • Hvis strålefeltet omfatter hypofyse/ hypotalamus området
 • Begrense doser av bestråling og cellegift

Lunger

 • Lungeutvikling hos små barn kan forstyrres
 • Skade på lungevev kan føre til pneumonitt og/eller fibrose
 • Kronisk hoste
 • Anstrengelsesutløst kortpusthet
 • Strålebehandling mot brystkassen
 • Bleomycin

 

 • Oppfølging og informasjon
 • Avhold fra røyking er sentral
 • Lungefunksjon må vurderes før en evt. narkose eller dykking

Hørsel

 • Skade på hørselsapparatet
 • Nedsatt hørsel, spesielt i det øvre frekvensområdet
 • Visse typer cellegift (cisplatin, karboplatin)
 • Strålebehandling hvis øret er inkludert i strålefeltet og strålebehandling av hele kroppen

 

 • Gjentatte hørselstester under behandling og senere ved mistanke om nedsatt hørsel
 • Unngå støyutsatte miljøer i tiden etter behandling

Syn

 • Skader på netthinnen, synsnerven, linsen og tårekjertlene
 • Tumor i synsbanene
 • Grå stær
 • Redusert produksjon av tårevæske medfører tørre øyne
 • Nedsatt syn
 • Strålebehandling av øye eller området rundt
 • Cellegift kan i sjeldne tilfeller ha toksisk effekt på forskjellige deler av øyet
 • Uavhengig av behandling
 • Linsen er spesielt strålefølsom
 • Regelmessig oppfølging hos øyelege

Tenner og spyttkjertler

 • Skade på tenner under utvikling på behandlingstidspunktet
 • Emaljedefekter
 • Rotforkortelser
 • Skade på spyttkjertler
 • Skjev tannstilling
 • Forstyrret tannutvikling
 • Hull i tennene
 • Manglende spyttsekresjon over lang tid kan føre til munntørrhet og økt risiko for karies
 • Strålebehandling
 • Cellegift
 • Strålebehandling
 • Cellegift
 • Svekket immunforsvar
 • Dårlig tannhygiene
 • Dårligere ernæringsforhold
 • Regelmessig kontroll hos tannlege
 • Evt. kjevekirurg
 • Evt. TAKO-sentret

Sekundær kreft

 • Skade på arvestoffet i kjernen til normale celler
 • Sekundær kreft (særlig leukemi, thyroidea cancer, brystkreft og CNS svulster)
 • Strålebehandling er en særlig risikofaktor
 • Visse typer cellegift (alkylerende stoffer, etoposid)
 • Behandling i ung alder
 • Økt risk med økende stråledose og oppfølgingstid
 • Median latenstid kan være 3–20 år, avhengig av primær krefttype
 • Kumulativ risiko for å utvikle ny kreft er 3–5 %, 20–25 år etter første kreftdiagnosen
 • Noen typer barnekreft er knyttet til familiære, genetiske kreftsyndromer (f.eks retinoblastom, nevrofibromatosis, Li Fraumeni syndrom)
 • Redusere strålefelt, stråledose og cellegiftdose uten å redu­se­re effekten på kreftsykdommen
 • Oppfølging av risikopasienter, f.eks:
  • Årlig mammografi og/eller MR, fra 8 år etter strålebehandling, fra 25 års alder hvis strålebehandlet < 18 års alder
  • Årlige blodprøver ved økt risk for sekundær leukemi eller thyroideakreft
 • Oppfordre til sunn livsstil, mosjon, sunt kosthold og avhold fra røyking

Benmargs­transplantasjon

 • Skade på en rekke organer som ovennevnt
 • Graft-versus-Host disease:

Hud

Mage/tarm

Lunger

Lever

Hjernen

 • Se under enkelte organskader
 • Varig pigmentasjon, arr-dannelser, alopeci
 • Forbehandling med strålebehandling/celle gift
 • Transplantasjon
 • Strikturer i spiserøret, kronisk diaré, malabsorbsjon
 • Obstruktive eller restriktive lungesykdommer
 • Gallestase, hepatitt, cirrhosis
 • Dårligere livskvalitet

 

 • Systematisk oppfølging av ansvarlig lege som koordinerer de ulike involverte spesialitetene
 • < 3 år ved transplantasjon
 • Uttalt kronisk GVHD

Siste faglige endring: 26. mai 2020