Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Forløpstider for kreft hos barn

I Pakkeforløp for kreft hos barn er det utarbeidet følgende forløpstider:

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

3 kalenderdager *

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

10 kalenderdager **

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

3 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

14 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

27 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

16 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

27 kalenderdager

*Ved mistanke om leukemi bør pasienten mottas innen 1 kalenderdag
**Ved mistanke om leukemi bør denne forløpstid være maksimalt 4 kalenderdager
**Ved mistanke om lymfekreft på halsen bør denne forløpstid være maksimalt 7 kalenderdager

Pakkeforløp for kreft hos barn finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder for kreft hos barn finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Siste faglige endring: 26. mai 2020