Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Totaldose og fraksjonering

Indikasjon for strålebehandling, teknikk og fraksjonering bør vurderes individuelt og det henvises til handlingsprogramteksten. For pasienter der man har funnet behandlingsindikasjon gjelder følgende:

  • Non-funksjonelle hypofyseadenomer <2–3 cm med avstand minst 2–3 mm til OAR: (12-)15 Gy/1#
  • Funksjonelle hypofyseadenomer <2–3 cm med avstand minst 2–3 mm til OARa: (Minst) 20 Gy/1#
  • Non-funksjonelle hypofyseadenomer: 50.4(–54) Gy/28(–30)#
  • Funksjonelle hypofyseadenomer: (50.4-)54 Gy/(28-)30#
  • Eldreb pasienter og pasienter i redusert allmenntilstand: 30–39 Gy/10–13#, 40 Gy/15#

#  Antall fraksjoner/behandlinger

Ved engangsstrålebehandling mot funksjonelle adenomer brukes langt høyere behandlingsdoser, typisk 20-35 Gy, avhengig av tumorvolum, nærhet til risikoorganer og hvilken undergruppe adenom det dreier seg om (Mathieu et al., 2022)

Ingen aldersgrense. De fleste pasienter under 75 år vil tåle standard fraksjonering 1.8 Gy x 28-30

Siste faglige endring: 17. august 2023