KAPITTEL 5
Medisinsk utredning av barn som diagnostiseres med et permanent hørselstap (også ensidige)

ANBEFALING

ANBEFALING

ANBEFALING

ANBEFALING

ANBEFALING

Først publisert: 30. august 2016 Sist faglig oppdatert: 24. mars 2017