KAPITTEL 7
Krav til personell, utstyr og lokaler på høresentralene

ANBEFALING

ANBEFALING

ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 24. mars 2017