Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

24.9. Arbeidsform og deltakere

Handlingsprogrammet utarbeides/revideres av en arbeidsgruppe/oppdateringsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Representantene i gruppen er utnevnt av de regionale helseforetakene. Etter Helsedirektoratets bearbeidelse og gjennomgang av utkast til handlingsprogram, blir handlingsprogrammet publisert på Helsedirektoratets nettside: Kreft - Helsedirektoratet.

Dette er andre utgave av Nasjonalt handlingsprogram for hode- og halskreft.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe

Osnes (leder)

Terje

ØNH-lege

Sør-Øst

OUS - Rikshospitalet

Laurvik

Helene

Patolog

Sør-Øst

OUS - Rikshospitalet

Bratland

Åse

Onkolog

Sør-Øst

OUS - Radiumhospitalet

Moen

Jon Magnus

Radiolog

Sør-Øst

OUS - Rikshospitalet

Rikardsen

Oddveig

ØNH Kirurg

Nord

Univ.sykehuset Nord-Norge

Kilvær

Tomas

Onkolog

Nord

Univ.sykehuset Nord-Norge

Mirjam

Delange Alsaker

Onkolog

Midt

St. Olavs hospital

Holmen

Leif Anders

ØNH-kirurg

Midt

St. Olavs hospital

Karlsdottir

Åsa

Onkolog

Vest

Haukeland Univ.sykehus

Lybak

Stein

ØNH-kirurg

Vest

Haukeland Univ.sykehus

Fosse

Anette

Allmennpraktiker

 

Fastlege

Amdal

Cecilie Delphin

Onkolog

Sør-Øst

OUS

I tillegg har Jesper Boesen og Jon Mork bidratt med innspill.

Kontaktpersoner i Helsedirektoratet

Ingunn Løvstad Sørensen, seniorrådgiver, avd. spesialisthelsetjenester
Ingunn.Lovstad.Sorensen@helsedir.no

Fagansvarlig på kreftområdet:
Sissi Espetvedt, seniorrådgiver, avd. spesialisthelsetjenester
sissi.leyell.espetvedt@helsedir.no

Siste faglige endring: 27. november 2023