Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.4. Symptomer

Orofarynkskreft gir sent symptomer. Når diagnosen stilles, vil pasienten ofte ha lokalavansert tumor og ev. regionale metastaser. Symptomene vil avhenge av tumors lokalisasjon. Smerter er et vanlig symptom, enten som direkte følge av dyp infiltrasjon eller indirekte i form av «referred pain». Den vanligste form for «referred pain» er otalgi og medieres via hjernenerve IX eller X. Enkelte svulster i denne regionen lar seg lett visualisere, mens andre kan være vanskelig å få øye på.

Bløte gane

Svulster i den bløte gane er nesten utelukkende lokalisert til nedre flate. Svulstene kan infiltrere ganebuer og tungerot. Infiltrasjon i nervi palatini kan medføre intrakraniell spredning via disse nerver, spesielt gjelder dette adenoid cystisk karsinom. Oftest sees spredning til lymfeknuter i nivå II. Vanlig symptom er mild sårhet ved svelging, ev. aggravering ved inntak av føde. Forbigående bedring av antibiotika kan sees. Ved mer avanserte lesjoner kan svelgfunksjon (for eksempel regurgitasjon ved destruksjon av bløte gane) og tale være affisert.

Tonsille (inkl. fremre og bakre ganebue)

Det er vanlig å se disse strukturene i sammenheng. Svulster i denne regionen er ofte meget avanserte når diagnosen stilles, og det kan være vanskelig å avgjøre fra hvilke av disse strukturene tumor utgår. I et materiale på 350 pasienter fra RikshospitaRadiumhospitalet var hele 83 % i stadium III–IV ved diagnosetidspunktet (Hannisdal, Boysen, & Evensen, 2003).

I tillegg til nevnte strukturer, vil det ofte være innvekst i trigonum retromolare, tungebasis og bløte gane. Lymfeknutemetastaser er vanligst ved svulster lokalisert i tonsilleseng. Oftest sees spredning til nivå II, men nivå I kan være involvert. Svulster som involverer bakre ganebue kan spre seg til lymfeknutene i region V. Kontralateralitet av lymfeknutemetastaser er vanligst for svulster i tonsilleseng.

Vanligste symptomer er smerter ved svelging, samsidig otalgi og fremmed-legemefølelse.

Ikke sjelden debuterer kreft i orofarynks med en regional metastase, og først ved tonsillectomi avdekkes primærtumor i tonsillen. Ipsi- ev bilateral tonsillectomi skal derfor alltid gjøres som ledd i utredning av lymfeknutemetastase på hals med ukjent utgangspunkt hos pasienter eldre enn 40 år, uavhengig av tumor cytologi/histologi. Asymmetri av tonsillene hos voksne bør lede mistanken hen på tonsillekreft.

Tungebasis

Tungebasis er relativt fattig på smertefibre. Da den i tillegg er vanskelig tilgjengelig for inspeksjon og palpasjon, vil ofte sykdommen være avansert når diagnosen stilles. Symptomene kan være diffuse, fremmedlegemefølelse og otalgi.

Tungebasis er rikelig forsynt med lymfeårer og regionale metastaser er vanlig. Hyppigst sees metastaser i nivå II, noe sjeldnere i nivå III og IV. Tungebasis er en av de få lokalisasjoner som sprer seg til nivå V (bakre triangel). Bilaterale lymfeknutemetastaser sees i 20 % av tilfellene.

Farynksvegger

Svulster lokalisert til farynksvegg kan også være relativt stumme og ikke sjelden er tumor colli første symptom. Øvrige symptomer kan være smerter og blødning. Veggene i farynks er midtlinjenære og bilaterale metastaser er ikke uvanlig. Nivå II og III, samt retro- og parafaryngeale lymfeknuter, er hyppigst affisert.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020