Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.8. Etterkontroll

(Kfr. Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling).

0–1 år:  Kontroll klinisk hver 3. måned
1–2 år:  Kontroll klinisk hver 3.–4. måned
2–5 år:  Kontroll klinisk hver 4.–6. måned

De fleste residivene kommer de første 3 årene etter fullført behandling (Beitler et al., 2014).

Etter fem år, uten residiv, er det vanlig å «friskmelde» pasienter som har hatt plateepitelkreft. Kontroller utover denne tid må eventuelt vurderes individuelt med tanke på seneffekter av behandlingen og andre pasientrelaterte faktorer.

Etter 5 år: selvundersøkelse og «åpen» retur.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020