Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.6. Stadieinndeling (TNM 8)

TNM Sinus maxillaris (TNM : classification of malignant tumours, 2017)

T1:

Sinus max. Mucosa

T2:

Sinus max. m/ beinerosjon/destruksjon lat. nasevegg, eller gane
(ikke bakvegg eller pterygoidplater)

T3:

Bakvegg, subcutant vev, orbita- gulv eller medialvegg, pterygoid fossa, ethmoidal sinus.

T4a:

Fremre orbitainnhold, lamina cribrosa, hud, pterygoid plater, infratemporale fossa, sphenoidal eller frontal sinus.

T4b:

Apex orbita, dura, hjerne, midtre skallegrop, hjernenervar utenom V2, nasofarynks/​clivus

TNM Cavum nasi/ ethmoidal sinus (TNM : classification of malignant tumours, 2017)

T1:

En «subsite» cavum nasi eller etmoidalsinus, +/– beinerosjon.

T2:

To subsites, eller ekstensjon til nabo»site», +/– beinerosjon.

T3:

Orbita medialvegg eller gulv, sinus maksillaris, gane eller lamina cribrosa.

T4a:

Fremre orbitainnhold, lamina cribrosa, hud, pterygoid plater, minimal invasjon fremre skallegrop, sphenoidal eller frontal sinus.

T4b:

Apex orbita, dura, hjerne, midtre skallegrop, hjernenerver utenom V2, nasofarynks eller clivus.

TNM Regionale lymfeknuter

N

Størrelse, utbredelse

1

En ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm, ENE (-)

2a

En ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, ENE(-)

2b

Multiple ipsilaterale lymfeknuter, ingen > 6 cm, ENE (-)

2c

Kontralateral eller bilaterale lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, ENE (-)

3a

Lymfeknutemetastase > 6 cm, ENE(-)

3b

Metastase én eller flere lymfeknuter, ENE(+)

Fjernmetastaser

M0: Ingen fjernmetastaser

M1: Med fjernmetastaser

UICC stage

Stage 0

Tis N0 M0

Stage I

T1, N0, M0

Stage II

T2, N0, M0

Stage III

T3, N0, M0
T1, N1, M0
T2, N1, M0
T3, N1, M0

Stage IVA

T4a, N0, M0
T4a, N1, M0
T1, N2, M0
T2, N2, M0
T3, N2, M0
T4a, N2, M0

Stage IVB

T4b, alle N, M0
Alle T, N3, M0

Stage IVC

Alle T, alle N, M1

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020