Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.8. Prognose

Prognose avhenger av tumorbiologi (histologi), tumorstørrelse og behandlingsmulighet (komorbiditet).

Se for øvrig figur 14.2.

Anbefalinger:

  • Det skal alltid foreligge konklusiv biopsi før kirurgisk reseksjon eller debulking av alle nese-bihuletumor, også antatt benigne svulster (unntatt juvenile angiofibrom).
  • Endelig utredning, vurdering og behandling av sinonasale maligne svulster skal gjøres av multidisiplinært team med særlig kompetanse og erfaring i spesialområdet.
  • Kirurgi anbefales som primær behandling av sinonasalcancer ved de vanligste histologiske undergrupper (PEC, adenocarcinom, spyttkjertelkarsinomer).
  • Primær kurativ strålebehandling kan gis i situasjoner hvor primær kirurgi ikke er teknisk mulig eller forbundet med uakseptable sekvele.
  • Systemisk onkologisk terapi vurderes som ledd i primærbehandling ved flere sjeldne svulster, og må avklares før kirurgi.
  • For primærbehandling av sjeldne svulster (SNUC/SNEC m. fl), se kapittel Sjeldne svulster.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020