Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.2. Patologi

Hyppigste maligne epiteliale tumor i denne regionen er nasofaryngealt karsinom (NPC, synonym; Lymfoepitelialt karsinom). Denne betegnelsen omfatter nonkeratiniserende, keratiniserende og basaloid plateepitelkarsinom.  Alle tre varianter viser plateepiteldifferensiering, enten morfologisk eller fenotypisk, eller begge deler. Adenokarsinomer er sjeldne.

Nasofaryngealt karsinom

  • Nonkeratiniserende NPC (assosiert med EBV)

Denne varianten kan vise differensiert og udifferensiert morfologi med morfologisk spektrum fra relativt små atypiske celler med høy n/c ratio, til celler som viser store, lyse kjerner og tydelig forstørrede nukleoler. Felles for alle morfologiske varianter er rikelig mengde reaktiv lymfoid vev som omgir tumorflak og som kan skjule den atypiske epitelkomponenten. Tumor uttrykker plateepitelmarkører.

Nonkeratiniserende variant av NPC er assosiert med EBV. Dette kan effektivt påvises ved EBV in situ hybridisering. Nonkeratiniserende plateepitelkarsinom med samme morfologi som i nasofarynx, kan oppstå utenfor nasofarynx, og betegnes som lymfoepitelialt karsinom. Utenfor nasofarynx er denne tumortypen ikke assosiert med EBV.

  • Keratiniserende plateepitelkarsinom

Keratiniserende PEC er ikke assosiert med EBV. Morfologi og fenotype er den samme som ved konvensjonelt PEC andre steder i hode-hals området.

  • Basaloid plateepitelkarsinom

WHO “Classification of Head and Neck Tumors” 2017 (WHO classification of head and neck tumors, 2017) plasserer basaloid variant av PEC som subgruppe av nasofaryngealt karsinom. Den er sjelden i nasofarynks.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020