Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.2. Patologi

Den hyppigste maligne epiteliale tumor i denne regionen er nasofaryngealt karsinom. Denne betegnelsen omfatter ikke-keratiniserende NPC, keratiniserende NPC og basaloid plateepitelkarsinom.  Alle tre varianter viser plateepiteldifferensiering, morfologisk og / eller fenotypisk. Andre svulster som kan opptre i nasopharynx er sjeldne, og er omtalt i andre kapitler (spyttkjertelsvulster, bløtvevssvulster, lymfomer, melanomer og neuroendokrine svulster). I vesten er en lavere andel av NPC HPV+ (Jacinto et al., 2021).

Nasofaryngealt karsinom (NPC). 

Ikke-keratiniserende NPC / ikke-keratiniserende PEC. Dette er den hyppigste varianten av NPC og kan vise differensiert eller udifferensiert morfologi uten at dette har noen prognostisk betydning. Man har et spektrum fra relativt små atypiske celler med høy n/c-ratio, til celler som viser store, lyse kjerner og tydelig forstørrede nukleoler. Felles for alle morfologiske varianter er rikelig mengde reaktivt lymfoid vev som omgir tumorflak og som kan skjule den atypiske epitelkomponenten. Tumor uttrykker plateepitelmarkører. Ikke-keratiniserende variant av NPC er assosiert med EBV, hvilket kan påvises ved EBV in situ-hybridisering. Svulster med lik morfologi som ikke-keratiniserende NPC kan oppstå utenfor nasofarynx, og betegnes da som lymfoepitelialt karsinom. Utenfor nasofarynx er denne tumortypen ikke assosiert med EBV. 

Keratiniserende NPC / keratiniserende PEC er ikke virus-assosiert. Morfologi og fenotype er den samme som ved konvensjonelt PEC andre steder i hode-hals området. 

Basaloid PEC er sjelden i nasopharynx og kan være virus-assosiert.

Lavgradig nasopharyngealt papillært adenokarsinom er et overflatederivert infiltrerende neoplasme bygget opp av sterkt forgrenede papillære strukturer. Det kan være tettliggende kjertelstrukturer og områder med kribriform eller mikrocystisk arkitektur. Kjernene viser ingen høygradig atypi og kan ha optisk klart kromatin. Her kan være psammomalegemer. Immunhistokjemisk sees positivitet for cytokeratiner, EMA og TTF1, men thyroglobulin og PAX8 er negative. Negative er også p40, p63, p16, S100, BRAF og EBV. Tumor kan minne om PTC, og den skal heller ikke forveksles med et papillom. Tumor kan residivere, men det er ikke rapportert om metastasering.

Siste faglige endring: 27. november 2023