Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.3. Epidemiologi og risikofaktorer

Nasofarynkskreft har multifaktoriell etiologi. Den endemisk udifferensierte typen er sterkt assosiert med EBV. Insidensraten i Sør-Kina er på 15 til 50 per 100 000. I de endemiske områder spiller også miljø og genetiske faktorer inn, særlig er det fokusert på saltet fisk med høyt innhold av nitrosaminer. I Vesten er sykdommen oftest assosiert med tobakk og alkohol.  Insidensen er noe høyere blant inuitter og befolkning rundt Middelhavet.I 2014 var det ifølge Kreftregisteret 183 nye tilfeller av kreft i farynks, hvorav 19 (10 %) i nasofarynx. Aldersjustert insidensrate for nasofarynkskreft var 0.4 per 100 000. I Norge er sykdommen dobbelt så hyppig hos menn som hos kvinner. Median debut alder er 40–50 år, en del lavere enn for ØNH-kreft generelt. Se figur 15.2 (NORDCAN prosjektet).

Figur 15.2: Insidens av epifarynkskreft (Kreftregisteret)
Figur 15.2: Insidens av epifarynkskreft (Kreftregisteret)

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020