Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16.6. Stadieinndeling

Ifølge UICC, TNM classification of malignant tumours, 8. utg.

T-kategori:
T Størrelse, utbredelse
1 ≤ 2 cm og dybdeinfiltrasjon ≤ 0.5 cm
2 ≤ 2 cm og dybdeinfiltrasjon mellom 0.5 og 1.0 cm, eller
3 > 2 cm ≤ 4 cm og dybdeinfiltrasjon ≤ 1.0 cm
4 > 4 cm eller enhver tumor med dybdeinfiltrasjon > 1.0 cm
4a  Moderat til meget avansert sykdom
4b Tumor ivaderer gjennom cortikalt ben, inn i dype/extrinsic musklatur i tungen (genioglossus, hyoglossus, palatoglossus og styloglossus), maksillærsinus, hud.
Innvekst i mastikatorrommet, pterygoidplater, skallebasis eller rundt arteria carotis
N-kategori:

N

Størrelse, utbredelse

1

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm, uten ENE

2a

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, uten ENE

2b

Multiple ipsilaterale lymfeknuter, ingen > 6 cm, uten ENE

2c

Kontralateral eller bilateral lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, uten ENE

3a

Lymfeknutemetastase > 6 cm, uten ENE

3b

Metastase en eller flere lymfeknuter, med ENE

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020