Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.6. Stadieinndeling

T-kategori

TX

Primærtumor kan ikke vurderes

T0

Primærtumor ikke påvist

Tis

Karsinoma in situ

T1

Tumor begrenset til ett hypofarynks avsnitt, og ≤ 2 cm i største diameter

T2

Tumor infiltrerer mer enn ett hypofarynks avsnitt, eller en tilgrensende struktur, eller >2 cm, men ikke mer enn 4 cm i største diameter, uten fiksasjon av hemilarynks

T3

Tumor >4 cm i største diameter, eller fiksasjon av hemilarynks eller innvekst i øsofagus

T4a

Tumor infiltrerer thyroid/krikoid brusk, tungebeinet, thyroidea, eller sentrale bløtvevsstrukturer (inkludert prelaryngeale strap muskler og subcutant fett)

T4b

Tumor infiltrerer prevertebral fascie, omslutter a.carotis, eller involverer mediastinale strukturer

N-kategori

N

Størrelse, utbredelse

1

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm, uten ENE

2a

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, uten ENE

2b

Multiple ipsilaterale lymfeknuter, ingen > 6 cm, uten ENE

2c

Kontralateral eller bilateral lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, uten ENE

3a

Lymfeknutemetastase > 6 cm, uten ENE

3b

Metastase en eller flere lymfeknuter, med ENE

M-kategori

M0

Ingen fjernmetastaser

M1

Fjernmetastaser

Stadieinndeling

 

N0

N1

N2

N3

T1

I

III

IVA

IVB

T2

II

III

IVA

IVB

T3

III

III

IVA

IVB

T4a

IVA

IVA

IVA

IVB

T4b

IVB

IVB

IVB

IVB

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020