Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.6. Stadieinndeling

T-kategori

T-kategori

T0

Primærtumor ikke påvist

Tis

Karsinoma in situ

T1

Tumor begrenset til ett hypofarynks avsnitt, og ≤ 2 cm i største diameter

T2

Tumor infiltrerer mer enn ett hypofarynks avsnitt, eller en tilgrensende struktur, eller >2 cm, men ikke mer enn 4 cm i største diameter, uten fiksasjon av hemilarynks

T3

Tumor >4 cm i største diameter, eller fiksasjon av hemilarynks eller innvekst i øsofageal slimhinne

T4a

Tumor infiltrerer thyroid/krikoid brusk, tungebeinet, thyroidea, øsofageal muskulatur eller sentrale bløtvevsstrukturer (inkludert prelaryngeale strap muskler og subcutant fett)

T4b

Tumor infiltrerer prevertebral fascie, omslutter a.carotis, eller involverer mediastinale strukturer

N-kategori

Lik generell N status i hode-hals, se tabell 7.5.

M-kategori

M-kategori

M0

Ingen fjernmetastaser

M1

Fjernmetastaser

Stadieinndeling

Stadieinndeling

 

N0

N1

N2

N3

T1

I

III

IVA

IVB

T2

II

III

IVA

IVB

T3

III

III

IVA

IVB

T4a

IVA

IVA

IVA

IVB

T4b

IVB

IVB

IVB

IVB

Siste faglige endring: 27. november 2023