Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.1. Anatomi, lymfedrenasje og spredningsmønster

Figur 18.1: Hypofarynks anatomi
Figur 18.1: Hypofarynks anatomi

Regional anatomi

Hypofarynks utgjør den nedre delen av svelget, og avgrenses av orofarynks, larynks og øsofagus (figuren over). Hypofarynks strekker seg fra øvre del av tungebeinet til nedre begrensning av krikoidbrusken. Omfatter sinus piriformis, postkrikoidalt område, samt bakre farynksvegg. De fleste svulstene har sitt utgangspunkt i sinus piriformis. Hypofarynkssvulster kan spre seg under slimhinnen og gi opphav til lesjoner et stykke fra primærtumor.

ICD-10 kodene er som følger:
C12: Ondartet svulst i sinus piriformis (neoplasma malignum recessus piriformis)
C13: Ondartet svulst i hypofarynks (neoplasma malignum hypopharyngis)
Ekskl: sinus piriformis (C12)
C13.0: Postkrikoidalt område (regio retrocricoidea)
C13.1: Plica aryepiglottica, hypofarygeal side
Ekskl: plica aryepiglottica, laryngeal side (C32.1)
C13.2: Bakre vegg i hypofarynks
C13.8: Overlappende svulst i hypofarynks
C13.9: Hypofarynks, uspesifisert
Vegg i hypofarynks INA

Lymfedrenasje

Svulster i hypofarynks drenerer bilateralt primært til lymfeknuter i regio II, III, IVa (og IVb). Ved N0 hals, kan øvre del av regio II vurderes utelatt.

Svulster i apex av sinus piriformis kan drenere til regio VIb (Gregoire et al., 2014). Ved affeksjon av øsofagus eller subglottis, bør regio VI tas med.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020