Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Primærforebygging

På grunn av sykdommens etiologi er det et stort potensiale for å forebygge hode-/halskreft. Det viktigste vil være folkeopplysning: få ungdom til å la være å begynne med sigaretter og/eller snus, samt være tilbakeholdne med alkohol. Her vil skolen og skolehelsetjenesten være sentral. De som allerede røyker og eventuelt misbruker alkohol bør informeres om viktigheten av å slutte, og få hjelp til det. Her vil primærhelsetjenesten med fastleger ha en viktig oppgave. Anti-røykekampanjer i et land med så streng tobakkskontroll som Norge synes å ha begrenset effekt (Halkjelsvik, Lund, Kraft, & Rise, 2013).

I hvilken grad endrede seksualvaner vil kunne forebygge hode-/halskreft er usikkert.

Som for en del andre kreftformer, vil høyt inntak av frukt og grønnsaker redusere risikoen for kreft i munnhule og svelg. Det er i denne sammenheng særlig vitamin A, C og E som er viktige fra naturlige kilder (McLaughlin et al., 1988; WCRF International, 2018a, 2018b).

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020