Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Forebygging i helsetjenesten

HPV-vaksinering ble innlemmet i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, som et tilbud til jenter på 11–12 år, primært for å forebygge livmorhalskreft. I hvilken grad dette også vil forebygge kreft i orofarynks gjenstår å se.

Gutter smittes også av HPV. Det finnes foreløpig ingen publiserte studier som viser beskyttelse mot forstadier eller kreft hos gutter/menn. I Australia har man siden februar 2013 vaksinert gutter ved 12–13 års alder. Siden vaksinasjonsprogrammet startet i 2007 har man der registrert en nedgang i HPV-relaterte infeksjoner hos unge kvinner, og en redusert innsidens av genitale vorter hos begge kjønn. I Norge har FHI anbefalt å vaksinere gutter, og fra høsten 2018 fikk gutter på 7. klassetrinn tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Yrkesrelaterte risikofaktorer (se over) bør håndteres av de respektive bedriftshelsetjenester.

Kjemoprevensjonsstudier har vist at retinoider effektivt forebygger sekundære primærsvulster hos pasienter som er helbredet for hode-/halskreft. Bivirkningene (blant annet tørre atrofiske slimhinner) er imidlertid uttalte, og risikoen øker til det «normale» ved opphør av retinoid­medikasjon (Hong et al., 1990). Alternative kjemopreventive midler er COX1/2 – og EGFR tyrosinkinase- hemmere, også de beheftet med bivirkninger, i tillegg til at de er kostbare. Av andre midler nevnes grønn te, granateplejuice og tilsvarende naturlige produkter. De er mindre kostbare og ikke toksiske. Det gjenstår å se hva videre kliniske studier konkluderer med (Klass & Shin, 2007).

Anbefalinger:

  • Effektive tiltak som kan redusere befolkningens eksponering for tobakk, alkohol eller andre kjente karcinogener, for ekempel i yrkessammneheng, anbefales for å forebygge hode-/halskreft.
  • HPV er en viktig risikofaktor for hode- halskreft, og gjeldende vaksinasjonsprogram anbefales.
  • Dokumentasjonsgrunnlaget for å bruke kjemoprevensjon som retinoider, COX-1 og -2 hemmer, EGFR-hemmere eller kosttilskudd er usikkert, og gir ikke grunnlag for særskilte anbefalinger.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020