Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.1. Klinisk presentasjon

Symptomene avhenger av primærsvulstens lokalisasjon og stadium. Pasienter med kreft i tidlig stadium har vage symptomer, og gjør at diagnosen ofte stilles sent. I Norge er 65 prosent av pasientene i stadium 3 eller 4 når diagnosen stilles. Prognosen er vanligvis bedre i tidlig stadium. Tidlig diagnose krever at fastleger, tannleger, og annet helsepersonell reagerer på symptomer og tegn som er angitt i avsnittene under.

Generelt er det sår som ikke vil gro, svulst i slimhinner eller kul på halsen som kan gi mistanke om kreft. De fleste benigne sår eller svulster vil bedre seg/gå tilbake betydelig i løpet av noen uker. For å skille ut de sannsynlig benigne tilstander er 3 uker en klinisk nyttig grense for observasjon. Dette tidsintervallet brukes også for heshet. Anamnestiske opplysninger om varighet tas med.

Nedenfor utdypes symptomer og tegn som kan knyttes til de forskjellige lokalisasjoner.

Kreft i leppe, munnhule- og orofarynks

Symptomer og tegn:

 • Sår uten tilheling eller ikke-traumatiske sår >1 cm
 • Synlig eller palpabel svulst i munnhule eller svelg
 • Uforklart tannløsning, eller protesemistilpasning

Kreft i orofarynks gir sjelden tidlige symptomer, derfor stilles diagnosen ofte sent. Symptomer kan være sår hals (ofte ensidig), dysfagi, fremmedlegemefølelse, aspirasjonstendens og smerter i øret. Halssmerter uten klare infeksjonstegn, og som ikke blir borte i løpet av 3 uker, bør undersøkes av spesialist.

Kreft i larynks og hypofarynks

Symptomer og tegn:

 • Heshet i mer enn tre uker uten forklaring eller bedring hos pasienter over 40 år
 • Svelgbesvær og/eller globulusfornemmelse med smerteutstråling til øre.
 • Nyoppstått recurrensparese

Kreft i stemmebånd gir som regel tidlig symptomer i form av heshet eller stemmeforandringer, og mistanke om kreft særlig hos røykere. Sykdom i svelget og strupen kan gi «referred pain» til øret. Andre viktige symptomer er stridor og fremmedlegemefølelse.

Nese-/bihulekreft

Symptomer og tegn:

 • Nyoppstått ensidig nasalstenose uten forklaring og /eller blodig sekresjon fra nesen
 • Sår i nesen uten tilheling
 • Synlig tumor i vestibulum nasi eller nesekavitet.

I denne regionen er anatomien kompleks med mange foramina og tynne benlameller. Spredning til andre bihuler og orbita er derfor ikke uvanlig. Dette vil kunne gi hevelse i ansikt og smerter. Periorbitalt ødem og eksoftalmus forekommer. Ensidig «sinusitt» som ikke går over. Kreft i maxillarsinus vil kunne gi tannløsning, alternativt føre til protesemistilpasning.

Kreft i nasofarynks

Symptomer og tegn:

 • Ensidig sekretorisk otitis media hos voksne uten infeksiøs forklaring
 • Hjernenerveutfall

Kreft i nasofarynks kan gi nasalstenose og/eller blodig sekresjon fra nesen. I tillegg kommer serøs otitt som følge av kompromittert tuba Eustachii-funksjon. 80 prosent av pasientene har spredning til lymfeknuter på hals på diagnosetidspunktet. Hyppigste symptomkompleks ved første legekonsultasjon er tumor colli i kombinasjon med ensidig serøs otitt. Ved avansert sykdom kan det være hjernenerveutfall og – typisk for kreft i nasofarynks – spredning til lymfeknuter bak musculus sternocleidomastoideus (bakre triangel).

Kreft i spyttkjertler

Symptomer og tegn:

 • Nytilkommet tumor i spyttkjertel
 • Vekst i kjent tumor i spyttkjertel
 • Tumor i spyttkjertel med påvirkning av ansiktsmimikk (n. facialis)

Kreft i spyttkjertler gir oftest de samme symptomer som godartede svulster i form av nytilkommet kul i spyttkjertel. Tumor i submandibularis og små spyttkjertler er oftere maligne enn svulster i parotis. Langsom vekst forekommer ofte i lavgradig maligne spyttkjertelsvulster og utelukker ikke malignitet.

Metastaser på halsen

Symptomer og tegn:

Tumor colli eller forstørrede lymfeknuter på halsen uten infeksiøs eller annen benign forklaring

 • Cyste lateralt på hals hos pasienter eldre enn 40 år

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020