Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.6. Stadieinndeling

Stadieinndeling følger den vanlige «TNM Classification of Malignant Tumours», UICC (8. utg.) (TNM : classification of malignant tumours, 2017). Klassifisering av hudkreft i hode/hals-regionen er lagt inn som eget avsnitt under kapittelet «Carcinoma of the skin», og skiller mellom karsinom utgående fra hud generelt (unntatt øyelokk, vulva og penis) og karsinom utgående fra øyelokk.

Malignt melanom og Merkelcellekarsinom har begge sin spesifikke graderte stadieinndeling i «TNM Clasification of Malignant Tumours», UICC (8 utg.) (TNM : classification of malignant tumours, 2017).

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020