Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.3. Epidemiologi og risikofaktorer

I Nasjonale retningslinjer for melanom i Norge (NR/MM) angis 2114 nye tilfeller av malignt melanom i 2016. Melanom er en av de raskest økende kreftformer i Norge, og insidensen i Norge er blant de høyeste i verden. I perioden 2009–2013 var økningen på ca 25 % i forhold til 2004–2008.

Basalcellekarsinomer den hudmalignitet med høyest insidens i Europa, estimert til 100/100 000 per år. Av disse finnes 80 % i hode-/halsregionen. I Norge estimeres ca 12000 nye BCC årlig, mens det i 2014 var 1922 PEC.

Merkelcelle karsinom har en alders-justert estimert insidens på 0,18–0,6/100 000 per år, med signifikant økning fra 1986 til 2001, relatert til soleksposisjon, polyoma virus, immunsuppresjon og HIV (Kolk et al., 2014).

Immunsupprimerte er spesielt utsatt for hissige PEC i hud, lokalt invasive og med hyppigere metastaser. Disse pasientene må prioriteres og behandles på linje med PEC i slimhinner.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020