Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.2. Epidemiologi og risikofaktorer

Basalcellekarsinomer er den hudmalignitet med høyest insidens i Europa, estimert til 100/100 000 per år. Av disse finnes 80 % i hode-/halsregionen. I Norge estimeres ca 12000 nye BCC årlig, mens det i 2021 var 3100 nye tilfeller av non melanom hudkreft, hvor PEC utgjør den største gruppen. 

Merkelcelle karsinom har en alders-justert estimert insidens på 0,18–0,6/100 000 per år, med signifikant økning fra 1986 til 2001, relatert til soleksposisjon, polyoma virus, immunsuppresjon og HIV (Kolk et al., 2014). 

Immunsupprimerte er spesielt utsatt for  PEC i hud, lokalt invasive og med hyppigere metastaser. Disse pasientene må prioriteres og behandles tilsvarende PEC i slimhinner. 

Siste faglige endring: 27. november 2023