Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Appendix: Stadie-inndeling TNM 8

Standard klinisk N klassifikasjon for HPV negativ svulst

Standard klinisk N klassifikasjon for HPV negativ svulst

N1

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm i største diameter, uten ENE 

N2a

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, uten ENE

N2b

Multiple ipsilaterale lymfeknutemetastaser, ingen > 6 cm, uten ENE

N2c

Kontralateral eller bilateral lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, uten ENE

N3a

Lymfeknutemetastase(r) > 6 cm, uten ENE

N3b

Lymfeknutemetastase(r) med ENE

Standard patologisk N klassifikasjon for HPV negativ svulst (brukes for pasienter som er operert med HLD)

Standard patologisk N klassifikasjon for HPV negativ svulst

pN1

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm i største diameter, uten ENE 

pN2a

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm med ENE, eller

enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, uten ENE

pN2b

Multiple ipsilaterale lymfeknutemetastaser, ingen > 6 cm, uten ENE

pN2c

Kontralateral eller bilateral lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, uten ENE

pN3a

Lymfeknutemetastase(r) > 6 cm, uten ENE

pN3b

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm med ENE, eller

multiple lymfeknutemetastaser med ENE i én eller flere, eller

enkel kontralateral lymfeknutemetastase med ENE

Nesecavitet og paranasale sinus

Maxillarsinus

Maxillarsinus

T1

Tumor i maxillarsinus mucosa uten benaffeksjon

T2

Tumor med benerosjon/-destruksjon inkl. harde gane og/eller laterale nesevegg, men unntatt bakvegg og pterygoidplater

T3

Innvekst i bakvegg, subcutant vev, gulv eller medialvegg i orbita, pterygoid fossa, ethmoidalsinus

T4a

Innvekst i fremre orbitainnhold, hud, pterygoidplater, infratemporal fossa, lamina cribrosa, sphenoidal- eller frontalsinus

T4b

Innvekst i apex orbita, dura, hjerne, midtre skallegrop, hjernenerver unntatt V2, nasofarynks, eller clivus

Nesecavitet og ethmoidalsinus

Nesecavitet og ethmoidalsinus

T1

Tumor i bare en «subsite»,  med eller uten benerosjon

T2

Tumor affiserer to «subsites» samme region, eller involverer en tilliggende region i nasoethmoidale kompleks, med eller uten benerosjon

T3

Innvekst i gulv eller medialvegg i orbita, maxillarsinus, gane, eller lamina cribrosa

T4a

Innvekst i fremre orbitainnhold, hud, minimal ekstensjon til fremre skallegrop, pterygoidplater, sphenoidal- eller frontalsinus

T4b

Innvekst i apex orbita, dura, hjerne, midtre skallegrop, hjernenerver unntatt V2, nasopharynx, eller clivus

Nasofarynks

Nasofarynks

 

T-kategori

T0

Ingen primærtumor identifisert, men EBV-positiv(e) lymfeknutemetastase(r) på hals

T1

Begrenset til epifarynks, eller innvekst i orofarynks og/eller nesecavitet uten innvekst i parafaryngealt rom

T2

Innvekst i parafaryngeale rom og/eller tilstøtende bløtdeler (mediale og/eller laterale pterygoidmuskel, prevertebral muskulatur)

T3

Innvekst i ben i skallebasis, vertebrae, proc. pterygoideus og/eller bihuler

T4

Intrakraniell utbredelse, involvering av hjernenerver, hypofarynks, orbita, parotis, og/eller ekstensiv bløtdelsinfiltrasjon utenfor laterale pterygoidmuskel

 

N-kategori

N1

Unilateral(e) lymfeknutemetastase(r) på hals og/eller unilaterale eller bilaterale retrofaryngeale lymfeknutemetastaser, over nedre grense av ringbrusken, ingen > 6 cm

N2

Bilaterale lymfeknutemetastaser på hals, over nedre grense av ringbrusken, ingen > 6 cm

N3

Lymfeknutemetastase med største diameter > 6 cm, og/eller med utbredelse nedenfor ringbrusken

Munnhule

Munnhule

T1

Tumor ≤ 2 cm og infiltrasjonsdybde ≤ 0.5 cm 

T2

Tumor  ≤ 2 cm og infiltrasjonsdybde mellom 0.5 og 1.0 cm, eller tumor > 2 cm men ≤ 4 cm og infiltrasjonsdybde ≤ 1.0 cm 

T3

Tumor > 4 cm eller enhver tumor med dybdeinfiltrasjon > 1.0 cm men ≤ 2.0 cm 

T4a

Leppe: Gjennomvekst av corticalt ben, eller involverer nervus alveolaris inferior, munngulv eller hud på hake eller nese

Munnhule: Innvekst kun i tilgrensende strukturer (f.eks. gjennomvekst av corticalt ben i mandibel eller maxille, involverer sinus maxillaris eller ansiktshud), eller ekstensiv tumor med bilateral tungeaffeksjon og/eller > 2.0 cm infiltrasjonsdybde

T4b

Innvekst i mastikatorrommet, pterygoidplater, skallebasis eller omklamrer arteria carotis interna

HPV-mediert (p16+) orofarynks

HPV-mediert (p16+) orofarynks

 

T-kategori

T0

Ingen primærtumor identifisert, men p16-positiv(e) lymfeknutemetastase(r) på hals

T1

Tumor ≤ 2 cm i største diameter 

T2

Tumor > 2 cm men ≤ 4 cm i største diameter 

T3

Tumor > 4 cm i største diameter eller utbredelse på epiglottis’ linguale flate 

T4

Innvekst i larynks, ekstern tungemuskulatur (genioglossus, hyoglossus og/eller styloglossus), mediale pterygoid muskel, harde gane,  mandibula, eller vekst ut over dette

 

N-kategori

N1

Ipsilateral(e) lymfeknutemetastase(r), ingen > 6 cm i største diameter

N2

Kontralaterale eller bilaterale lymfeknutemetastase(r), ingen > 6 cm

N3

Metastase(r) > 6 cm

Orofarynks (p16-)

Orofarynks (p16-)

T1

Tumor ≤ 2 cm i største diameter 

T2

Tumor > 2 cm men ≤ 4 cm i største diameter 

T3

Tumor > 4 cm i største diameter eller utbredelse på epiglottis’ linguale flate 

T4a

Innvekst i larynks, ekstern tungemuskulatur (genioglossus, hyoglossus og/eller styloglossus), mediale pterygoid muskel, harde gane, eller mandibula

T4b

Innvekst i laterale pterygoid muskel, pterygoidplater, laterale nasofarynks, skallebasis, eller omklamrer arteria carotis

Hypofarynks

Hypofarynks

T1

Tumor begrenset til ett «subsite» i hypofarynks, og ≤ 2 cm i største diameter 

T2

Innvekst i mer enn ett subsite» i hypofarynks, eller en tilgrensende struktur, eller > 2 cm men ≤ 4 cm i største diameter, uten fiksasjon av hemilarynks 

T3

Tumor > 4 cm i største diameter, eller fiksasjon av hemilarynks, eller innvekst i øsofageal slimhinne

T4a

Innvekst i thyroid/krikoid brusk, tungebeinet, thyroidea, øsofageal muskulatur eller sentrale bløtvevsstrukturer (inkludert prelaryngeale strapmuskler og subcutant fett) 

T4b

Innvekst i prevertebral fascie, omslutter arteria carotis, eller involverer mediastinale strukturer 

Larynks

Supraglottisk larynks

Supraglottisk larynks

T1

Tumor begrenset til ett “subsite” av supraglottis med normal stemmebåndsbevegelighet. 

T2

Tumor i slimhinnen i mer enn ett tilstøtende «subsite» av supraglottis eller glottis, eller region utenfor supraglottis (f.eks. tungebasis, vallecula, medialvegg i sinus piriformis), uten fiksasjon av larynx. 

T3

Tumor begrenset til larynks med fiksert stemmebånd, og/eller innvekst i postcricoidalt område, preepiglottisk rom, paraglottisk rom og/eller indre cortex av skjoldbrusken 

T4a

Gjennomvekst av skjoldbruskens ytre cortex og/eller innvekst i vev utenfor larynks (f.eks. trachea og halsens bløtdeler inkl. ekstrinsiske tungemuskler, båndmuskulaturen, gl. thyreoidea eller øsofagus) 

T4b

Innvekst i prevertebralt rom, mediastinum og/eller omslutter a. carotis 

Glottisk larynks

Glottisk larynks

T1a

Tumor begrenset til ett stemmebånd 

T1b

Tumor involverer begge stemmebånd 

T2

Tumor brer seg til supraglottis og/eller subglottis, og/eller nedsatt bevegelighet i stemmebånd 

T3

Tumor begrenset til larynks med fiksert stemmebånd, og/eller invasjon av paraglottisk rom og/eller indre cortex av skjoldbrusken 

T4a

Gjennomvekst av skjoldbruskens ytre cortex og/eller invasjon av vev utenfor larynks (f.eks. trachea, cricoidbrusken og halsens bløtdeler inkl. ekstrinsiske tungemuskler, båndmuskulaturen, gl. thyreoidea eller øsofagus) 

T4b

Innvekst i prevertebralt rom, mediastinum og/eller omslutter a. carotis 

Subglottisk larynks

Subglottisk larynks

T1

Tumor begrenset til subglottis 

T2

Innvekst i stemmebånd, med normal eller nedsatt bevegelse. 

T3

Tumor begrenset til larynks med fikserte stemmebånd, og/eller innvekst i paraglottisk rom og/eller indre cortex av skjoldbrusken 

T4a

Innvekst i cricoidbrusk eller skjoldbrusk, og/eller invasjon av vev utenfor larynx (f.eks. trachea og halsens bløtdeler inkl. ekstrinsiske tungemuskler, båndmuskulaturen, gl. thyreoidea eller øsofagus) 

T4b

Innvekst i prevertebralt rom, mediastinum og/eller omslutter a. carotis 

Store spyttkjertler

Store spyttkjertler

T1

Tumor ≤ 2 cm, uten ekstraparenchymal utbredelse 

T2

Tumor > 2 cm men ≤ 4 cm, uten ekstraparenchymal utbredelse 

T3

Tumor > 4 cm og/eller med ekstraparenchymal utbredelse 

T4a

Innvekst i hud, mandibel, øregangen og/eller nervus facialis 

T4b

Innvekst i skallebasis og/eller pterygoidplaten og/eller omslutter arteria carotis

Nonmelanom hudkreft i hode/hals

Nonmelanom hudkreft i hode/hals

T1

Tumor ≤ 2 cm

T2

Tumor > 2 cm men ≤ 4 cm

T3

Tumor > 4 cm, liten benerosjon, eller perinevral vekst, eller dyp vekst (dvs. forbi subcutant fett, eller > 6 mm målt fra stratum granulosum av tilstøtende normale epidermis)

T4a

Større cortical, eller medullær, beninnvekst

T4b

Innvekst i skallebasis og/eller skallebasis foramen

Siste faglige endring: 27. november 2023