Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.3. Seneffekter og senbivirkninger

Pasienter med hjernesvulst har ofte redusert funksjonsnivå, både av fysisk og psykisk art. Mange har også utfordringer av sosial, yrkesmessig og eksistensiell karakter. Kognitive utfall er et hyppig og muligens undererkjent symptom hos pasienter med hjernesvulst. Spesielt er øket trettbarhet et hyppig symptom. I tillegg kan kognitive følgetilstander av onkologisk behandling og psykotrope bivirkninger av antiepileptika og annen medikasjon påvirke pasientens funksjonsnivå og rehabiliteringspotensiale. Pasienter med hjernesvulst angir ofte til dels betydelig nedsatt livskvalitet, som en følge av alle faktorene nevnt ovenfor.

Seneffekter

Rapport om seneffekter etter kreftbehandling

Helsedirektoratet ga ut rapporten Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd i 2017. Målgruppen for rapporten er klinikere og annet helsepersonell som er i kontakt med kreftpasienter og pasienter som har vært gjennom kreftbehandling. Rapporten har kapitler om sekundær kreft, kardiovaskulære seneffekter, pulmonale seneffekter, hormonforstyrrelser etter kreftbehandling, seksualitet etter kreftbehandling, kognitive problemer, fatigue, langtidsbivirkninger etter behandling av hjernesvulst, psykososiale forhold, tann- og munnhuleproblemer, og spesielle forhold etter kreftbehandling hos barn.

Det planlegges også en oppdatert og utvidet rapport utgitt ved årsskiftet 2018 med flere nye tema.

Det er særlig viktig at fastleger, som skal følge opp pasienter som er skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten, er oppmerksomme på risikoen for seneffekter etter kreftbehandling, og at disse kan debutere lenge etter avsluttet behandling.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020