Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Insidens og epidemiologi

I Norge rammes om lag 1100 personer årlig av primær svulst i det sentrale nervesystem (CNS), ca. 1060 voksne og 40 barn (4). Tallmessig utgjør primære hjernesvulster om lag en tredjedel av all kreft i barnealder, men bare ca. 3 % av kreft hos voksne.

Primære CNS-svulster skilles prinsipielt fra hjernemetastaser, sistnevnte sees i denne sammen­heng som sekundære hjernesvulster. Dette viser seg også i Kreftregisterets statistikk der hjernemetastasene telles sammen med krefttilfellene i organet hvor kreftsykdommen oppsto (f.eks. lunge, bryst, føflekk). Likevel er hjernemetastaser den vanligste typen svulst som finnes i hjernen. Ved hjernemetastaser er kreftsykdommens origo, i avtagende hyppighet, lungekreft (især småcellet lungecarcinom og adenocarcinom), brystkreft, føflekkreft, nyrekreft og tykk­tarms­kreft. Metastase fra lungekreft utgjør 50 % av hjernemetastasene. Opptil 10 % av pasientene med hjernemetastaser har ingen kjent primærtumor. Hjernemetastasene vokser vanligvis som relativt velavgrensede svulster. Utsæd til subarachnoidalrommet kan gi opphav til diffus tumorvekst i leptomeningene (leptomeningeal carcinomatose). Epidurale metastaser, som kan forårsake medullær tverrsnittslesjon, kommer vanligvis fra brystkreft, lungekreft, prostatakreft, lymfekreft, benmargskreft eller nyrekreft.

Ved opptelling av primære svulster i CNS telles både godartede og ondartede svulster. Inkludert er også svulster i ryggmarg, hypofyse, corpus pineale, ductus craniopharyngealis og den intrakraniale del av hjernenervene. Histologisk fordeling for barn og voksne er angitt i figur 2.1.

Insidensen av svulster i CNS ligger i dag på 24,2/100 000 personer pr år. Aldersjustert tall (verdensbefolkningen) er på 17,4/100 000 personer pr år og dette tallet har økt mer enn 3 ganger siden 1970-tallet. Økningen er sannsynligvis hovedsakelig betinget av bedret dia­gnostikk og registrering, samt økende alder i befolkningen. På landsbasis er om lag 5 000 pasienter i live mer enn 5 år etter at de har blitt behandlet for CNS-svulst.

Figur 2.1: Histologisk fordeling av hjernesvulster hos barn og voksne

Hjernesvulst - CNS Barn.png
​​​​​​
Hjernesvulst - CNS Voksne.png

De norske tallene gjengitt over er ikke helt oppdaterte og gjenspeiler ikke at insidensen av meningeomer har økt de siste årene, sannsynligvis som følge av økt bruk av MR caput. I siste rapport fra CBTRUS (Central brain tumor registry of the United States) er meningeomer den klart hyppigste hjernesvulsttypen med sine 37 % (5).

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020