Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.5. Organisering av behandling

Pasienten skal så snart som mulig etter at residiv av hjernesvulst er påvist, oftest ved MR-undersøkelse, ha samtale med lege om resultatet av undersøkelsen og den begrunnede mistanken om residiv. Ansvarsforhold vil være som i primærsituasjonen og vurdering i MDT ofte svært sentralt.

Primærlege eller den avdeling som har pasienten til kontroller og/eller som oppdager residiv, har behandlingsansvaret inntil pasienten i henhold til beslutning i MDT-møtet er mottatt i enten nevrokirurgisk eller onkologisk avdeling. For en del pasienter vil det være nevrologisk avdeling som forestår den onkologiske behandlingen. Nevrologisk avdeling vil kunne være den ansvarlige avdeling for pasienter der man har besluttet at det ikke skal gis svulstrettet behandling.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020