Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.5. Organisering av behandling

Pasienten skal så snart som mulig etter påvist residiv, oftest ved MR-undersøkelse, ha samtale med lege om resultatet av undersøkelsen og den begrunnede mistanken om residiv. Ansvarsforhold vil være som i primærsituasjonen og vurdering i MDT ofte sentralt.

Primærlege eller den avdeling som har pasienten til kontroller og/eller påviser residivet, har behandlingsansvaret inntil pasienten etter beslutning i MDT er vurdert ved nevrokirurgisk eller onkologisk avdeling. For en del pasienter vil nevrologisk avdeling ha ansvar for den onkologiske behandlingen. For pasienten der det er besluttet at det ikke skal gis videre svulstrettet behandling vil organisering av oppfølgingen kunne variere fra sykehus til sykehus. Ofte ligger hovedansvaret ved onkologisk avdeling, men nevrologisk avdeling, indremedisinsk avdeling og palliativt team kan også være ansvarlig avdeling for denne pasientgruppen.

Andre ressurser som kan være aktuelle i videre oppfølging av pasienter i palliativ fase inkluderer fastlege, sykepleietjeneste i kommunene, kreftkoordinator og palliative team i sykehus eller kommune, i tillegg til for eksempel fysio- og ergoterapitjeneste, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, psykolog og prestetjeneste.

Siste faglige endring: 17. august 2023