KAPITTEL 2. 1
Prehospital fase, behandling under transport

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2017