Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.2. Fastlegens rolle ved kreft

Fastlegene har en viktig rolle i forebygging, utredning og diagnostikk av kreftsykdom, og når det gjelder oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende, både underveis i behandlingsforløpet og i etterkant: Fastlegens rolle ved kreft. Samhandling mellom tjenestenivåene er grunnlaget for fastlegens mulighet til å være en god støtte for pasient og pårørende underveis i utredning og behandling. Kunnskap om hva pasienten har vært igjennom påvirker fastlegenes mulighet til å fange opp seneffekter etter kreftbehandling og yte god helsehjelp i en palliativ fase.

Siste faglige endring: 18. april 2024