Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.11. Prognose

    1.  

5-års totaloverlevelse for plateepitelkarsinom

Basert på FIGO stadium (Beller et al., 2006; FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer, 2006)

Stadium I : 90 %  (Ia 98 %, Ib 88 %)

Stadium II: 81 %

Stadium III: 68 %

Stadium IV: 20 %

Residiv: 25–35 %

5-års overlevelse for ikke-plateepitel vulvacancer

  • Bartholini cancer 64,5 % (Beller et al., 2006; FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer, 2006)
  • Melanom 61,9 %
  • Adenokarsinom 32,5 %

Siste faglige endring: 05. juli 2024