Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.17. Oppfølging og kontroller

Individualiseres (alder og komorbiditet).

  • Veiledende intervall for oppfølging:
    • 1. året hver 3. måned
    • 2. året hver 6. måned
    • > 24 måneder årlig inntil 5 år. Pasienter og fastleger bør informeres om mulighet for sene residiv. Ta kontakt ved symptomer.
  • Kolposkopi, biopsi ved suspekte lesjoner, palpasjon av lysker.
  • Bruk av billeddiagnostikk i oppfølging etter individuell vurdering. For pasienter som er behandlet med radiokjemoterapi med kurativ intensjon anbefales MR ved første kontroll (3 mnd) da resttumor kan være aktuell for kirurgi
  • Pasienter som har gjennomgått behandling for vulvacancer kan ha seneffekter av ulik alvorlighetsgrad og med ulik grad av innvirkning på den enkelte kreftoverlever. Seneffektene kan være av somatisk, psykisk eller sosial art. Oppfølgingen av disse pasientene bør derfor i stor grad individualiseres og må bør tilstrebe tverrfaglig samarbeid der kompleksisteten tilsier det.

Siste faglige endring: 28. juni 2021