Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.2. Etiologi og risikofaktorer

Etiologi

Delvis kjent for plateepitelkarsinom (Knopp, 2006; Smith, Backes, Hoots, Kurman, & Pimenta, 2009)

 • 60 % assosiert med lichen sclerosus via differensiert VIN (se kapittelet om Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN))
 • 40 % assosiert med HPV (hyppigst genotypene 16, 18, 33) via høygradig VIN
 • p53 mutasjon?
 • Herpes?

Risikofaktorer

 • HPV infeksjon (Srodon, Stoler, Baber, & Kurman, 2006)
 • VIN
 • Annen HPV relatert cancer (særlig cervixcancer)
 • Lichen sclerosus
 • Pagets sykdom
 • Immunsupresjon
 • Diabetes
 • Røyking
 • Lav sosioøkonomisk status

Spredningsmønster

 • Primært ved invasjon av omgivende vev.
 • Tumorceller kan invadere blod- og lymfekar og gi metastaser, primært i regionale lymfeknuter.
 • Ved tumor beliggende lateralt i vulva (minst 1 cm fra midtlinjen), går lymfedrenasjen til lymfeknuter i lysken på samme side.
 • Ved tumor over 4 cm beliggende lateralt samt ved tumor beliggende i midtlinjen, kan spredning gå til lymfeknuter i begge lyskene.
 • Videre spredning kan gå til lymfeknuter i iliaca eksterna og interna området, og videre til iliaca communis og para-aortalt.
 • Risiko for metastasering til lymfeknuter øker med økende tumorvolum.
 • Ved invasjon i blodkar kan tumorceller føres til lunge og lever.

Siste faglige endring: 28. juni 2021