Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.4Diagnostikk

Symptomer

 • Kan være asymptomatisk, men klør ofte
 • Kløe/brenning 40 %
 • Tumor 25 %
 • Sårdannelse 20 %
 • Blødning 10 %
 • Smerte 5 %

Kliniske funn

 • Tumor
 • Lesjonene kan være røde, hvite eller pigmenterte, flate, vortelignende
 • Ulcerasjon
 • Lichenifisering
 • Eksematøse forandringer
 • Pigmenterte forandringer

Utredning

Klinisk undersøkelse

Figur 8.2
Figur 8.2

Klinisk undersøkelse må beskrive:

 • Tumor størrelse
 • Avstand til midlinje/klitoris/anus/vagina/urethra
 • Lymfeknute status i lysker
 • Foto-dokumentasjon (foretrekkes) eller klinisk tegning anbefales
 • Vagina, cervix (cytologi), rektum og anus skal også undersøkes

Kolposkopi av vulva ved suspekte lesjoner

Henvises til Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN).

Biopsi

For klassifikasjon av dermatoser, VIN og maligne svulster må det taes biopsi. Ingen indikajson for vulva cytologi.

 • Biopsi (helst stansebiopsi i overgang mot frisk vev, viktig for korrekt orientering/innstøping i parafinblokk slik at patologen får vurdert relasjon mellom plateepitel og underliggende stroma).
 • Eksisjon biopsi må unngås, da det reduserer mulighet for bruk av SN teknikk og vanskeliggjør utvidet reseksjon.
 • Ved multiple lesjoner må biopsi tas fra hver lesjon.
 • Merk/tegn på remissen så patolog/ kliniker ser hvor biopsiene er tatt. Husk at utvidet reseksjon kan bli aktuelt.
 • Ved melanom henvisning til melanom kirurg/onkolog, evnt ved små solitære lesjoner diagnostisk eksisjon. Ved suspekte lymfeknuter i lyskene: Ultralyd-veiledet cytologi. Ev. histologisk (grov nålbiopsi) undersøkelse hvis det har betydning for behandling.

Supplerende undersøkelser

 • CT thorax + abdomen + lysker (for kartlegging av metastaser)
 • MR bekken (ved behov for detaljkartlegging av primærtumor, skal alltid utføres der radio­kjemoterapi er primærbehandling). For anbefalt protokoll, se avsnitt "Bildediagnostiske undersøkelser" i kapittel "Diagnostikk og utredning".
 • PET-CT anbefales ved mistanke om lokalavansert sykdom der kurativ strålebehandling er aktuelt (L. J. Rogers & Cuello, 2018).

Differensialdiagnoser

 • Eksematøs sykdom
 • Benigne sår/tumorer
 • Infeksjon
 • Kondylom
 • Bartholinitt

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021