Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.8Behandling av residiv

Målsetning er kurasjon eller palliasjon med lokal kontroll. Inklusjon i studier tilstrebes (De Hullu et al., 2002).

Residiv i vulva:

  • Kirurgi hvis mulig. Ved kirurgi i tidligere bestrålt vev er det ofte behov for plastikkirurgisk kompetanse for å rekonstruere med friskt vev.
  • Ved stromainfiltrasjon > 1 mm og SN ekstirpasjon tidligere, anbefales lyskeglandeltoilette.
  • Ved residiv i motsatt side i vulva, hvor SN ekstirpasjon ikke ble utført ved primær operasjon, kan SN ekstirpasjon vurderes.

Residiv i lysker:

  • CT eller PET-CT anbefales for oversikt over utbredelse av sykdom.
  • Radikal eksisjon hvis mulig, deretter postoperativ stråling for strålenaive pasienter.

Strålebehandling ved residiv

  • Strålebehandling kan vurderes hos strålenaive pasienter.
  • Lokale eller regionale residiv etter tidligere radikal operasjon kan i noen tilfeller kureres med radikal strålebehandling. Pasientene behandles da som beskrevet under radikal radiokjemoterapi ved lokoregional sykdom.
  • Strålebehandling ved residiv vil ofte være med palliativ hensikt, se under.
  • Strålebehandling ved residiv andre steder i kroppen vil ikke bli omhandlet i dette handlingsprogrammet.

Palliativ strålebehandling

Palliativ strålebehandling kan være aktuelt både i primær situasjon og ved residiv eller metastaser. Behandlingen gis med det formål å redusere eller forebygge smerter, blødninger, sekresjon, trykksymptomer, tarm- eller urinveisstenoser eller hudplager. Strålebehandling bør tilbys liberalt ved lokale plager. Samtidig må omfanget av akutte bivirkninger ved denne type behandling nøye veies opp mot antatt symptomlindring for pasienten.

For generelle betraktninger (herunder fraksjonering) rundt palliativ strålebehandling vises det til tilsvarende kapittel for cervixcancer, se avsnitt "Palliativ behandling i primærsituasjonen" i kapittel Behandling i primærsituasjonen.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021