Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.8. Behandling av residiv

Målsetning er kurasjon eller palliasjon med lokal kontroll. Inklusjon i studier tilstrebes (De Hullu et al., 2002). Residiv må verifiseres histologisk og suppleres med bildediagnostikk.

Kirurgi

Residiv i vulva:

  • Kirurgi hvis mulig. Ved kirurgi i tidligere bestrålt vev er det ofte behov for plastikkirurgisk kompetanse for å rekonstruere med friskt vev.
  • Ved stromainfiltrasjon > 1 mm og SN ekstirpasjon tidligere, anbefales lyskeglandeltoilette.
  • Ved residiv i motsatt side i vulva, hvor SN ekstirpasjon ikke ble utført ved primær operasjon, kan SN ekstirpasjon vurderes.

Residiv i lysker:

  • Radikal eksisjon hvis mulig, deretter postoperativ stråling for strålenaive pasienter.

Strålebehandling 

  • Strålebehandling kan vurderes hos strålenaive pasienter som ved primærbehandling.
  • Lokale eller regionale residiv etter tidligere radikal operasjon kan i noen tilfeller kureres med radikal strålebehandling. Pasientene behandles da som beskrevet under radikal radiokjemoterapi ved lokoregional sykdom.
  • Strålebehandling ved residiv andre steder i kroppen vil ikke bli omhandlet i dette handlingsprogrammet.

Kjemoterapi

Det kan være aktuelt å gi kjemoterapi alene. Utilstrekkelig data for anbefaling av kjemoterapi regime.  Aktuelle kurer: cisplatin/paclitaxel eller cisplatin/5-FU.

Siste faglige endring: 05. juli 2024