Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.1Bakgrunn

ICD-10

C51.9

Ondartet tumor i ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)

Definisjon

 • Kreft utgått fra ytre kjønnsorgan (vulva) som omfatter labia majora og minora, perineum, mons pubis, vestibulum, Bartholinis kjertler, urethra ostiet og klitoris.
 • Vulvas ytre grense: Anteriort mons pubis, lateralt den genitocrurale fold som skiller labia major fra låret, og posteriort perineum. Den indre avgrensning er hymenalringen.

Forekomst

 • Omlag 4 % av gynekologisk kreft.
 • Nasjonale og internasjonale studier viser økende forekomst av vulva cancer (Howe et al., 2001; T. Iversen & Tretli, 1998; Lai & Mercurio, 2010; Schuurman et al., 2013), spesielt hos yngre kvinner (Kumar, Shah, & Malone, 2009; Meltzer-Gunnes et al., 2017).
 • Insidensen i Norge er nå 4.66 per 100,000 /år (Meltzer-Gunnes et al., 2017), det vil si ca 80 nye tilfeller/år.
 • Rammer oftest eldre, hyppigst mellom 60–70 år, men økende insidens blant kvinner < 60 år i Norge (Meltzer-Gunnes et al., 2017).

Prognostiske faktorer

(Beller et al., 2006; De Hullu et al., 2002; de Hullu, van der Avoort, Oonk, & van der Zee, 2006; Dhakal, Nesland, Førsund, Trope, & Holm, 2013; FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer, 2006; T. Iversen, Abeler, & Aalders, 1981; Jones & Rowan, 1994; Knopp, 2006; Micheletti & Preti, 2014; Scheistrøen, Nesland, & Trope, 2002; Woelber, Kock, et al., 2011)

 • Viktigst er lymfeknutestatus i lyskene, 5-års overlevelse:
  • Ingen lymfeknutemetastaser 80,7 %
  • Én lymfeknutemetastase 62,9 %
  • Mer enn 3 lymfeknutemetastaser 19,2 %
 • Tumordiameter > 2,5 cm
 • Multifokalitet
 • Karinfiltrasjon
 • Koeksisterende høygradig VIN og ufrie render
 • Infiltrasjonsdybde
 • Usikkert om HPV status er en prediktiv faktor
gynekologisk kreft - vulvacancer rate.png
Figur 8.1: Vulvacancer i Norge 1956–2015 Kreftregisteret.

 

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021