Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Bakgrunn

ICD-10

C51.9   Ondartet tumor i ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva)

Definisjon

 • Kreft utgått fra ytre kjønnsorgan (vulva) som omfatter labia majora og minora, perineum, mons pubis, vestibulum, Bartholinis kjertler, urethra ostiet og klitoris.
 • Vulvas ytre grense: Anteriort mons pubis, lateralt den genitocrurale fold som skiller labia major fra låret, og posteriort perineum. Den indre avgrensning er hymenalringen

Forekomst

 • Om lag 4 % av gynekologisk kreft.
 • Nasjonale og internasjonale studier viser økende forekomst av vulva cancer (Howe et al., 2001; Iversen & Tretli, 1998; Lai & Mercurio, 2010; Schuurman et al., 2013), spesielt hos yngre kvinner (Kumar et al., 2009; Meltzer-Gunnes et al., 2017).
 • Insidensen i Norge er nå 4.66 per 100,000 /år (Meltzer-Gunnes et al., 2017), ca 98 nye tilfeller i 2021 (data fra NORDCAN 2023) 11
 • Rammer oftest eldre, hyppigst mellom 60–70 år, men økende insidens blant kvinner < 60 år i Norge (Meltzer-Gunnes et al., 2017).

Prognostiske faktorer

 • Viktigst er lymfeknutestatus i lyskene, 5-års overlevelse:
  • Ingen lymfeknutemetastaser 80,7 %
  • Én lymfeknutemetastase 62,9 %
  • Mer enn 3 lymfeknutemetastaser 19,2 %
 • Tumordiameter > 2,5 cm
 • Multifokalitet
 • Karinfiltrasjon
 • Perinevral infiltrasjon
 • Koeksisterende høygradig VIN og ufrie render
 • Infiltrasjonsdybde
 • Økende evidens for at HPV er en prediktiv faktor

(Beller et al., 2006; De Hullu et al., 2002; de Hullu et al., 2006; Dhakal et al., 2013; Eva et al., 2020; Ferrari et al., 2019; FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer, 2006; Holthoff et al., 2015; Iversen et al., 1981; Jones & Rowan, 1994; Knopp, 2006; Lindell et al., 2010; McAlpine et al., 2017; Micheletti & Preti, 2014; Monk et al., 1995; Scheistrøen et al., 2002; van de Nieuwenhof et al., 2009; Woelber et al., 2011b)

Vulvacancer i Norge 1963-2021 NORDCAN
Figur 8.1 Vulvacancer i Norge 1963-2021 NORDCAN.
Gjengitt med tillatelse fra IARC

 

Siste faglige endring: 05. juli 2024