Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.6Profylakse

HPV-vaksinering

HPV-vaksine ble inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 og tilbys alle jenter i 7. klasse (12–13 år). Fra høsten 2018 startet man og tilby gutter i 7. klasse HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Kvinner født 1991 eller senere har mellom november 2016 og desember 2018 fått tilbud om HPV-vaksine gjennom et to-årig innhentingsprogram.

Det finnes tre HPV-vaksiner på markedet: Cervarix (HPV 16/18), Gardasil (HPV 6,11,16,18) og Gardasil 9 (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). I Norge benyttes HPV-vaksinen Cervarix både i barnevaksinasjonsprogrammet og i innhentingsprogrammet for unge kvinner. Gardasil ble benyttet i barnevaksinasjonsprogrammet frem til høsten 2017.

HPV-vaksinene har i randomiserte studier vist > 90 % beskyttelse mot HPV 16/18 relatert infeksjon og høygradige lesjoner i livmorhalsen. Cervarix har dokumentert 93 % beskyttelse mot CIN3+ uavhengig av HPV-type (Lehtinen et al., 2012). Tilsvarende beskyttelse for Gardasil er 43 % (Lehtinen et al., 2012)). Den høye beskyttelsen for Cervarix skyldes kryssbeskyttelse mot HPV 31/33/45. Gardasil 9 forventes å gi 90 % beskyttelse mot livmorhalskreft (Huh et al., 2017).

Gardasil og Cervarix har vært brukt i vaksinasjonsprogram siden 2007, og det er vist høy og langvarig beskyttelse for begge (Garland et al., 2016a; Kavanagh et al., 2017). I en studie fra Skottland blant jenter vaksinert med Cervarix som 12-åringer, fant man 89 % beskyttelse mot infeksjon med HPV 16/18, og høy kryssbeskyttelse mot HPV 31/33/45 (94 %, 79 %, 83 %) mer enn syv år etter vaksinasjon. I tillegg fant man høy grad av beskyt­telse mot alle fem HPV-typer også hos uvaksinerte jenter, som uttrykk for flokkbeskyt­telse (Kavanagh et al., 2017). Skotske data viser også 94 % reduksjon i CIN3+ uavhengig av HPV-type etter vaksinasjon med Cervarix (Pollock, 2017).

Mer enn 90 % av alle jenter som tilbys HPV vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet takker i dag ja (Folkehelseinstituttet, 2020b), og vaksinasjonsdekningen i Norge er blant de høyeste i verden.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som er ansvarlig for utformingen og oppfølgingen av vaksinasjonsprogrammet.

    1.  

HPV og cervixkarsinom

  • Andelen HPV-16/18 i invasiv kreft (70–82 %) er høyere enn i behandlingstrengende for­stadier (53–78 %), derfor har vaksinen potensial til å ha større effekt på forebygging av invasiv kreft enn forstadier til kreft (de Araujo Souza et al., 2009).
  • Dagens vaksine dekker ikke alle onkogene HPV-typer, men viser høy og langvarig beskyttelse mot CIN uavhengig av HPV type på grunn av kryssbeskyttende egenskaper.
  • Vaksinering kan ikke erstatte screeningsprogrammet, men innføring av vaksinen vil med tiden kreve en modifisering av programmet.
  • HPV-vaksine er godkjent til bruk i Norge til vaksinering av kvinner og menn fra 9 år.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021