KAPITTEL 1
Risikovurdering og grense for legemiddelbehandling ved forebygging av hjerte- og karsykdom

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 05. mars 2018