Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling. Les mer om Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Anbefalinger:

  • Pasienter med radiologisk mistenkt diffust CNS WHO grad 2 gliom skal inkluderes i «Pakkeforløp for hjernekreft» for å utelukke diffust høygradig gliom, og henvises til nevrokirurgisk avdeling for vurdering med tanke på kirurgi (Evidens grad D). Om det blir bekreftet med MR tumorprotokoll eller vevsprøve at det foreligger et diffust CNS WHO grad 2 gliom, skal pasienten ut av pakkeforløpet
  • Pasienter hvor man mistenker at det kan foreligge et høygradig diffust gliom (CNS WHO grad 3 eller 4) skal henvises til «Pakkeforløp for hjernekreft»
  • Pasientene bør vurderes i multidisiplinært team (MDT) preoperativt og/eller postoperativt

Siste faglige endring: 17. august 2023