KAPITTEL 8. 1
Laboratorieprøver for kontroll av nyrefunksjon (eGFR og u-AKR), henvisning til spesialisthelsetjenesten og forsiktighetsregler ved lav GFR

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019