KAPITTEL 8. 1
Laboratorieprøver for kontroll av nyrefunksjon (eGFR og u-AKR), henvisning til spesialisthelsetjenesten og forsiktighetsregler ved lav GFR

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Først publisert: 09. mai 2019 Sist faglig oppdatert: 09. desember 2018