Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.9. Arbeidsform og deltagere

Handlingsprogrammet utarbeides/oppdateres av en arbeidsgruppe/oppdateringsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Representantene i gruppen er utnevnt av de regionale helseforetakene. Etter Helsedirektoratets bearbeidelse og gjennomgang av utkast til handlingsprogram, blir handlingsprogrammet publisert på Helsedirektoratets nettside:  

Dette er en 22. utgave av Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft.

Arbeidsgruppe

Bjørn Naume (leder)

onkolog

Avd. for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus

Ellen Schlichting

kirurg

Avd. for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus

Egil Støre Blix

onkolog

Avd. for kreftbehandling

Universitetssykehuset Nord-Norge

Annette Heie

kirurg

Avd. bryst- og endokrinkirurgi

Haukeland universitetssykehus

Bodil Aasvang Olsen

allmennpraktiker

Fastlege

 

Line Christiansen

allmennpraktiker

Fastlege

 

Kontaktpersoner i Helsedirektoratet 

Hege Wang, seniorrådgiver, Avdeling fagutvikling spesialisthelsetjenester: hege.wang@helsedir.no

Fagansvarlig på kreftområdet er Sissi Espetvedt: sissi.leyell.espetvedt@helsedir.no 

Siste faglige endring: 02. juli 2024