Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.5. Oversikt over anbefalinger for lokal behandling ved brystkreft

Oversikt anbefalinger for lokal behandling hvor det er utført kirurgi primært. Gjelder fra 18.11.15

Kirurgi

SN status (I)

SN status (II)

Grunnlag for aksilledisseksjon

Stråleterapi

BCT + SN

SN negativ

 

Ingen aksilledisseksjon

Bryst 2.67 Gy x 15

Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8

SN positiv (>0.2 mm)

Mikrometastaser

(>0.2–≤2 mm)

Ingen aksilledisseksjon

Bryst 2.67 Gy x 15

Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8

Metastaser (>2 mm) i ≤2 lymfeknuter

+/– aksilledisseksjon

Dersom alle følgende kriterier er til stede kan AD utelates:

 • T1/T2 tumor
 • palpatorisk negativ aksille
 • 1 eller 2 pos SN
 • ingen perinodal vekst eller perinodal vekst ≤2mm
 • planlagt systemisk adjuvant behandling
 • ekstern strålebehandling planlagt
 • ikke preoperativ kjemoterapi

Bryst + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8

Metastaser (>2 mm) i >2 lymfeknuter

Aksilledisseksjon

Bryst + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8

Ablatio + SN

SN negativ

 

Ingen aksilledisseksjon

Ingen

SN positiv (>0.2 mm)

Mikrometastaser

(>0.2–≤2 mm)

Ingen aksilledisseksjon

Ingen hvis ikke indikasjon for strålebehandling av brystvegg som følge av ikke frie reseksjonsrender (i så fall 2.67 Gy x 15).

Metastaser (>2 mm) i ≤2 lymfeknuter

+/– aksilledisseksjon

 • Dersom alle følgende kriterier er til stede kan AD utelates:
 • T1/T2 tumor,
 • palpatorisk negativ aksille,
 • 1 eller 2 pos SN,
 • ingen perinodal vekst eller perinodal vekst ≤2mm,
 • planlagt systemisk adjuvant behandling,
 • ekstern strålebehandling planlagt,
 • ikke preoperativ kjemoterapi

Brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

Metastaser (>2 mm) i >2 lymfeknuter

Aksilledisseksjon

Brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

Oversikt anbefalinger for lokal behandling i sammenheng med preoperativ systemisk behandling (15.12.18)

Stadium før preoperativ behandling

Forberedelse hvis BCT er aktuelt

Kirurgi (I)

SN status*

Kirurgi (II)

Aksillestatus (II)

Stråleterapi

cT2 cN0

Markør i tumor

MR mammae

BCT eller ablatio/subcutan mastectomi + SN diagnostikk#

SN negativ

Ingen aksilledisseksjon

 

Hvis BCT: mot bryst 2.67 Gy x 15

Hvis ablatio: Ingen

SN positiv

(>0.2–≤2 mm)

Aksilledisseksjon

Ingen metastaser (>2mm) i aksille­preparatet

Metastaser (>2mm) i aksillepreparatet

Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

Boost ved BCT ved alder ≤40 (50 år): 2 Gy x 8
 

SN positiv (>2 mm)

Aksilledisseksjon

 

cT2 cN1

Markør i tumor

MR mammae

Dersom ycN0 etter preoperativ behandling:

BCT eller ablatio/ subcutan mastectomi + SN diagnostikk

SN negativ

Aksilledisseksjon kan utelates dersom det ved SN diagnos­tik­ken er brukt både farge­stoff og radioaktivt stoff og det fjernes enten

 1. minst 3 SN eller
 2. 1–2 SN med 1–2 palpable og unormale lymfeknuter uten blåfarge/​radioakti­vitet vurdert peroperativt og minimum 3 lymfe­knuter fjernet totalt.

Hvis ikke, bør aksilledisseksjon utføres.

 

Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

Boost ved BCT ved alder ≤40 (50 år): 2 Gy x 8

SN positiv

(>0.2–≤2 mm)

Aksilledisseksjon

 

SN positiv (>2 mm)

Aksilledisseksjon

 

Dersom ycN1 etter pre­operativ behandling:

BCT eller ablatio/ subcutan mastectomi + aksilledisseksjon

 

 

 

cT2 cN2-3

Markør i tumor

MR mammae

BCT eller ablatio/​subcutan mastectomi + aksilledisseksjon

 

 

 

Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

Boost ved BCT ved alder ≤40 (50 år): 2 Gy x 8

cT3 cN0

Markør i tumor

MR mammae

BCT eller ablatio/​subcutan mastectomi + SN diagnostikk#

SN negativ

Ingen aksilledisseksjon

 

Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

Boost ved BCT ved alder ≤40 (50 år): 2 Gy x 8

SN positiv

(>0.2 mm)

Aksilledisseksjon

 

cT3 cN1

Markør i tumor

MR mammae

Dersom ycN0 etter preoperativ behandling:

BCT eller ablatio/​subcutan mastectomi + SN diagnostikk*

SN negativ

Aksilledisseksjon kan utelates dersom det ved SN diagnostikken er brukt både fargestoff og radioaktivt stoff og det fjernes enten

 1. minst 3 SN eller
 2. 1–2 SN med 1–2 palpable og unormale lymfeknuter uten blåfarge/​radioaktivitet vurdert peroperativt og minimum 3 lymfeknuter fjernet totalt.

Hvis ikke bør aksilledisseksjon utføres.

 

Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

 

Boost ved BCT ved alder ≤40 (50 år): 2 Gy x 8

SN positiv

(>0.2–≤2 mm)

Aksilledisseksjon

 

SN positiv (>2 mm)

Aksilledisseksjon

 

Dersom ycN1 etter preoperativ behandling:

BCT eller ablatio/​subcutan mastectomi + aksilledisseksjon

 

 

 

cT3 cN2-3

Markør i tumor

MR mammae

BCT eller ablatio/​subcutan mastectomi + aksilledisseksjon

 

 

 

Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

Boost ved BCT ved alder ≤40 (50 år): 2 Gy x 8

cT4 cN0-3

Ablatio anbe­fa­les for de fleste.

Hvis BCT kan være aktuelt (cT4b med kun lokalisert hudaffeksjon):

Markør i tumor MR mammae

Ablatio + aksilledisseksjon

Ved cT4b tumores med kun lokalisert hudaffeksjon hvor det har vært meget god effekt av neoadjuvant behandling:

BCT + aksilledisseksjon. Tidligere involvert hud må fjernes.!

 

 

 

Brystvegg (eller bryst) + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15

* SN diagnostikk bør inkludere frysesnittsundersøkelse.

# Dersom utgangspunktet før terapi var cN0, er det tilstrekkelig å fjerne minst 1 SN.

! Disse pasienter bør diskuteres grundig tverrfaglig.

Siste faglige endring: 11. januar 2023