Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.4. Forebygging

Ca. 1 av 40 personer født i dag vil utvikle blærekreft senere i livet. Per i dag skyldes 30–50 % av blærekrefttilfellene røyking, og ca. 25 % yrkesrelatert eksponering av kreftfremkallende stoffer (Colt et al., 2014; Rota et al., 2014). I tillegg til å begrense eksponering kan man forbygge kreftutvikling med livsstils­end­ringer som røykestopp (Crivelli et al., 2014; Lammers et al., 2011; Rink et al., 2013; Serretta et al., 2013; Sosnowski et al., 2014). Kosthold har også stor betydning for utvikling av kreftsykdom­mer og for immunsystemets kapasitet til å bekjempe kreftutvikling (Lamm et al., 2001). Kost med høyt inn­hold av N-nitrosostoffer, spesielt dibutylnitrosamine i kjøttprodukter, øker risikoen (Catsburg et al., 2014), mens diett med innhold av isothiocyanater og ezrin kan forbygge utvikling av blærekreft (Andersson et al., 2014; Bhattacharya et al., 2013; Bricker et al., 2014; Wennersten et al., 2014). Forbyggende tiltak bør prioriteres på nasjonalt plan med forbedring av arbeidsmiljø, tilgang på sunn mat, samt livsstilsundervisning under skolegang og i media.

Siste faglige endring: 21. september 2023