Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.7. Oppfølging av urotelkreft i øvre urinveier

Målsetning med oppfølging av pasienter som tidligere er behandlet for UTUC er å fange opp metastatisk sykdom og tilbakefall i gjenværende nyrebekken, urinleder og urinblære. To randomiserte studier har vist at 30 % av pasientene får tilbakefall i blæren etter radikal nefroureterektomi og mitomycin eller pirarubicin instillasjon, som er dagens standard behandling (Ito et al., 2013; O'Brien et al., 2011).

Det finnes lite data hvordan det er best å organisere oppfølgingen, og evidensen er svak og baserer seg stort sett på «expert opinion» (EAU, 2022). Det er derfor viktig  å vurdere om kontrollene til pasientene, som ofte er eldre og multimorbide, vil ha behandlingsmessige konsekvenser før man bestemmer oppfølgingsregime. Ulike tilnærminger til behandling, vil også ha betydning for omfang og metoder for oppfølging.

Forslag til oppfølging som har vært brukt på Haukeland Universitetssykehus (laget av Bjarte Almås) ligger i tabell 12, 13 og 14 nedenfor.

Kontrollrutiner for pasienter behandla kirurgisk for UTUC

Risikogrupper for pasientar behandla med NU for UTUC. Sidan vi ikkje har så mange av desse pasientane gjer vi det så enkelt som mulig.

Høgrisigogruppe: T2+ eller N+ ved endelig histologi etter NU/ureterreseksjon

Lågrisikogruppe: Ta/T1 ved endelig histologi etter NU/ureterreseksjon

Angående CT som rutineundersøkelse:

Vurder om eit evt positivt funn vil ha konsekvens for pasienten. I praksis vil dette gjelde for pasientar <80 år med ECOG 0-1.

Tabell 12. Kontroll høgrisiko: T2 eller meir ved endelig histologi etter NU/Ureterreseksjon

Undersøkelse

6 uker

4 mnd

8 mnd

12 mnd

18 mnd

24 mnd

30 mnd

36 mnd

42 mnd

48 mnd

60 mnd

Blodprøver som ved nyreca.ktr

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cystoskopi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CT Thorax/abdomen

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

x

Tabell 13. Kontroll av lågrisiko: Ta/T1 ved endelig histologi etter NU/Ureterresekjson

Undersøkelse

6 uker

4 mnd

8 mnd

12 mnd

18 mnd

24 mnd

30 mnd

36 mnd

42 mnd

48 mnd

60 mnd

Blodprøver som ved nyreca.ktr

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cystoskopi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CT Thorax/abdomen

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

x

Tabell 14. Kontroll etter endoskopisk behandling for UTUC- ved residiv så rykker pasienten tilbake til start

Undersøkelse

3 mnd

6 mnd

9 mnd

12 mnd

18 mnd

24 mnd

36 mnd

48 mnd

60 mnd

URS

x

X

 

X

 

X

 

 

 

Cystoskopi

 

 

X

 

X

 

 

 

 

CT urografi/thorax

 

 

x

 

x

 

x

x

x

Siste faglige endring: 21. september 2023