Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.5. Kontroll etter kjemoterapi for avansert kreft

Pasienter som er under aktiv behandling med palliativ kjemoterapi evalueres vanligvis etter hver 2. kur i henhold til gjeldende kur-skjema. Vi anbefaler at evalueringen inkluderer klinisk vurdering av respons, bivirkninger samt CT/MR av kjente metastaselokalisasjoner. MR og PET-CT har ingen rutinemessig plass her, men MR av columna anbefales dersom det foreligger symptomer forenlig med en truende tverrsnittslesjon. For pasienter som har pause fra kjemo­terapi og som kan være aktuelle for oppstart av ny behandlingssyklus, anbefales klinisk kontroll samt CT/MR-undersøkelser hver 3.–4. måned. Etter avslutning av tumorrettet behandling anbe­fales ikke rutinemessige bildeundersøkelser, men radiologiske undersøkelser vurderes indivi­duelt på bakgrunn av symptomer. Disse pasientene kan med fordel følges av fastlege i samar­beid med palliativt team eller lokalsykehus, og henvises til urolog eller onkolog ved behov.

Siste faglige endring: 21. september 2023